Деснянське басейнове управління водних ресурсів забезпечує виконання спостережень за хімічними та фізико-хімічними показниками якості води у 10 пунктах моніторингу суббасейнів Верхнього Дніпра та річки Десна на 8 транскордонних ділянках водотоків річок Дніпро, Сож, Десна, Ірпа, Ревна, Снов, Цата, Судость, відповідно до затвердженого Держводагентством переліку пунктів моніторингу масивів поверхневих вод та міждержавних угод про співробітництво на транскордонних водних об’єктах.
У січні місяці показники якості масивів у пунктах моніторингу відповідають гранично допустимим концентраціям (ГДК) для водойм рибогосподарського призначення. В порівнянні з минулим місяцем хімічний стан поверхневих вод практично не зазнав значних змін, спостерігались тільки поодинокі коливання концентрацій окремих показників. Спостерігається незначне збільшення вмісту заліза та марганцю. Натомість знизився вміст нітрит-іонів. Практично без змін вміст фосфат-іонів та амоній-іонів.
Зазначимо, що підвищений вміст марганцю та заліза не пов’язаний з техногенним забрудненням водойм, а зумовлений природною геохімічною обстановкою.
Показник органічного забруднення води (ХСК) також в межах норми. Кисневий режим задовільний, концентрація його нижче норми ГДК (менше 4,0 мг/дм³) не була зафіксована.
Дані лабораторних досліджень по пунктах моніторингу транскордонних масивів поверхневих вод в частині проведення Деснянським БУВР розміщені у відкритому доступі на он-лайн ресурсі Держводагенства «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України».