• створюється Держводагентством та є консультативно-дорадчим органом у межах суббасейнів Десни та верхнього Дніпра;
  • діє на території Сумської, Чернігівської та Київської областей;
  • створюється відповідно до статей 133, 15 Водного кодексу України, на основі принципів Конвенції про охорону та використання транскордонних витоків та міжнародних озер 1992 року, Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 23 жовтня 2000 року про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики, з метою врахування інтересів усіх зацікавлених сторін щодо використання та охорони вод та відтворення водних ресурсів у межах річкового басейну при впровадженні інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом.