Держводагентством спільно з проєктом «Водна ініціатива плюс Європейського Союзу для країн Східного партнерства» в період з 1 серпня до 15 вересня 2020 року були проведені громадські консультації щодо головних водно-екологічних проблем суббасейнів Верхнього Дніпра та річки Десна в рамках підготовки Плану управління річковим басейном Дніпра.

У рамках проєкту «Водна ініціатива плюс Європейського Союзу для країн Східного партнерства» підготовлено перші розділи Плану управління річковим басейном Дніпра та визначено головні водно-екологічні проблеми.

Головні водно-екологічні проблеми (англійською – significant water management issues) – це діагноз стану річкового басейну, його головні «хвороби». Вони визначаються в результаті аналізу інформації та даних, зокрема, з моніторингу, водокористування, кількості населення, економічної діяльності, використання добрив та засобів хімічного захисту рослин тощо.

Важливість визначення головних водно-екологічних проблем полягає в тому, що саме на їх вирішення, в конкретних місцях має бути спрямована програма заходів для досягнення або підтримання доброго екологічного та хімічного станів вод річкового басейну.

Інформування громадськості та проведення громадських консультацій під час розробки Планів управління річковими басейнами, зокрема після визначення головних водно-екологічних проблем, передбачено Водною Директивою ЄС та постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017№ 336.

Тож запрошуємо громадськість ознайомитися з інформаційними матеріалами щодо визначення головних водно-екологічних проблем суббасейнів Верхнього Дніпра та річки Десна. А також залишити відгук шляхом заповнення відповідного онлайн-опитування (за посиланням унизу сторінки).

Одним з елементів плану управління річковим басейном є виконання опису річкового басейну для району суббасейнів Десни та верхнього Дніпра із зазначенням гідрографічного та водогосподарського районування кліматичних, геологічних та гідрогеологічних умов, рельєфу місцевості, ґрунтів, рослинного і тваринного світу, гідрологічного режиму річок, специфіки річкового басейну.

Ознайомитись з описами річкових суббасейнів Десни та верхнього Дніпра з додатками можете ознайомитись нижче.

ОПИС СУББАСЕЙНУ РІЧКИ ДЕСНА

ОПИС СУББАСЕЙНУ ВЕРХНЬОГО ДНІПРА

Визначення масивів поверхневих вод та масивів підземних вод є складовою аналізу характеристик району річкового басейну.

Результат процесу визначення - масиви поверхневих вод та масиви підземних вод мають бути зрозумілими і узгодженими одиницями РРБ, для яких встановлюються екологічні цілі та які використовуються для оцінки досягнення цих екологічних цілей.

Робота з визначення МПВ у басейні Дніпра (відповідно і суббасейну Десни) вже виконана – всього у суббасейні Десни «нарізано» 268 МПВ, у суббасейні верхнього Дніпра – 22 МПВ.

Інформація буде відображена на геопорталі «Водні ресурси України» у вигляді окремого шару і доступна для широкого загалу.

 

Методика визначення масивів поверхневих і підземних вод затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.01.2019 №4.

Масиви поверхневих і підземних вод  (р.Дніпро)

Масиви поверхневих і підземних вод (р.Десна)

На території Чернігівської та Сумської областей в суббасейні річки Десна розміщено 46 підприємств-водокористувачів, точкові джерела скиду яких забруднюють поверхневі води. Основними серед них залишаються підприємства комунального господарства.

Основні антропогенні впливи на кількісний та якісний стан поверхневих і підземних вод, у тому числі точкових джерел, у суббасейні річки Десна

Таблиця: Антропогенні впливи. Водосховища суббасейну р. Десна

Таблиця: Антропогенні впливи. Берегоукріплення суббасейну р.Десна

Таблиця: Антропогенні впливи. МПВ з дамбами суббасейн р.Десна

 

Основні антропогенні впливи на кількісний та якісний стан поверхневих вод, у тому числі точкових джерел, у суббасейні верхнього Дніпра

Таблиця: Антропогенні впливи. Водосховища суббасейну верхнього Дніпра

Таблиця: Антропогенні впливи. Берегоукріплення суббасейну верхнього Дніпра

Таблиця: Антропогенні впливи. МПВ з відрегульованим руслом суббасейну р.Дніпро

 

 

Найбільші об'єкти природно-заповідного фонду суббасейну річки Десна:

Деснянсько-Старогузький національний природний парк, Шалигінський заказник, Мезинський національний природний парк, Середньосеймський ландшафтний заказник, ландшафний заказник "Замглай".

Зони, що підлягають охороні (р.Десна)

Зони, що підлягають охороні (р.Дніпро)