Одним з елементів плану управління річковим басейном є виконання опису річкового басейну для району суббасейнів Десни та верхнього Дніпра із зазначенням гідрографічного та водогосподарського районування кліматичних, геологічних та гідрогеологічних умов, рельєфу місцевості, ґрунтів, рослинного і тваринного світу, гідрологічного режиму річок, специфіки річкового басейну.

Ознайомитись з описами річкових суббасейнів Десни та верхнього Дніпра з додатками можете ознайомитись нижче.

ОПИС СУББАСЕЙНУ РІЧКИ ДЕСНА

ОПИС СУББАСЕЙНУ ВЕРХНЬОГО ДНІПРА

Визначення масивів поверхневих вод та масивів підземних вод є складовою аналізу характеристик району річкового басейну.

Результат процесу визначення - масиви поверхневих вод та масиви підземних вод мають бути зрозумілими і узгодженими одиницями РРБ, для яких встановлюються екологічні цілі та які використовуються для оцінки досягнення цих екологічних цілей.

Робота з визначення МПВ у басейні Дніпра (відповідно і суббасейну Десни) вже виконана – всього у суббасейні Десни «нарізано» 268 МПВ, у суббасейні верхнього Дніпра – 22 МПВ.

Інформація буде відображена на геопорталі «Водні ресурси України» у вигляді окремого шару і доступна для широкого загалу.

 

Методика визначення масивів поверхневих і підземних вод затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.01.2019 №4.

На території Чернігівської та Сумської областей в суббасейні річки Десна розміщено 46 підприємств-водокористувачів, точкові джерела скиду яких забруднюють поверхневі води. Основними серед них залишаються підприємства комунального господарства.

Аналіз антропогенних впливів на кількісний та якісний стан вод з урахуванням точкових джерел у суббасейні річки Десна 

Аналіз антропогенних впливів на кількісний та якісний стан вод з урахуванням точкових джерел у суббасейні верхнього Дніпра

 

 

Найбільші об'єкти природно-заповідного фонду суббасейну річки Десна:

Деснянсько-Старогузький національний природний парк, Шалигінський заказник, Мезинський національний природний парк, Середньосеймський ландшафтний заказник, ландшафний заказник "Замглай".

Реєстр зон, що охороняються у суббасейні Десни та верхнього Дніпра