Одним з елементів плану управління річковим басейном є виконання опису річкового басейну для району суббасейнів Десни та верхнього Дніпра із зазначенням гідрографічного та водогосподарського районування кліматичних, геологічних та гідрогеологічних умов, рельєфу місцевості, ґрунтів, рослинного і тваринного світу, гідрологічного режиму річок, специфіки річкового басейну.

Ознайомитись з описами річкових суббасейнів Десни та верхнього Дніпра з додатками можете ознайомитись нижче.

ОПИС СУББАСЕЙНУ РІЧКИ ДЕСНА

ОПИС СУББАСЕЙНУ ВЕРХНЬОГО ДНІПРА