Деснянське басейнове управління водних ресурсів (Деснянське БУВР) здійснює свою діяльність відповідно до Положення про Деснянське БУВР, затвердженого наказом Держводагентства України від 24.04.2018 р. № 231.

Деснянське БУВР у межах своїх повноважень відповідно до законодавства забезпечує на території басейну р. Дніпро у межах Чернігівської області та басейну р. Десна реалізацію державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, розвитку водного господарства, а також координує діяльність організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, із зазначених питань у межах басейну р. Дніпро у межах Чернігівської області та басейну р. Десна.

Основні закони України, які регулюють водогосподарську діяльність

Підзаконні акти, які регулюють водогосподарську діяльність

 

Державний облік вод

Відомчі нормативні документи

  • Правила технічної експлуатації меліоративних систем (затверджені наказом Держводгоспу України від 25 грудня 2001 року № 285);
  • Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації сільських населених пунктів (ВНД 33-3.4-01-2000);
  • Порядок виконання інженерних робіт у межах меліоративних систем (ВБН В.2.4-33-3.3-2001) та ін.;
  • Інструкція щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на водогосподарських системах, захисних спорудах, водосховищах (ВНД 33-1.1-14-2001).

 

Звіт про виконання в 2016 році Регіональної цільової програми розвитку водного господарства Чернігівської області на період до 2021 року
Регіональна цільова програма розвитку водного господарства Чернігівської області на період до 2021 року розроблена з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері водного господарства для задоволення потреби населення і галузей економіки у водних ресурсах, збереження і відтворення водних ресурсів, впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, відновлення ролі меліорованих земель у продовольчому та ресурсному забезпеченні, оптимізації водоспоживання, запобігання та ліквідації наслідків шкідливої дії вод та виконання Закону України “Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року”.

На виконання заходів Програми в 2016 році, запланований обсяг коштів становив 56,474 млн.грн., в тому числі:

– з державного бюджету 43,423 млн.грн.;

– обласного бюджету 7,645 млн.грн.;

– районних, міських (міст обласного підпорядкування) 0,957 млн.грн.;

– бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування 0,415 млн.грн.;

– кошти не бюджетних джерел 4,034 млн.грн.

Виконання заходів Програми в 2016 році здійснювалося за основними напрямками реалізації державної політики у сфері водного господарства.

На виконання заходів Програми було направлено 29,443 млн.грн., що складає 52% від запланованого обсягу: з державного бюджету – 25,905 млн.грн.; місцевого бюджету – 3,223 млн.грн.; суб’єктів господарювання – 0,315 млн.грн.

В тому числі, за напрямками Програми:

1. Розвиток меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, управління водними ресурсами – 26,243 млн.грн.

2. Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод – 0 млн.грн.

3. Екологічне оздоровлення басейну р. Дніпро та поліпшення якості питної води – 3,199 млн.грн.

Інформація про виконання Програми підготовлена за даними відповідального виконавця та учасників Програми: Деснянського басейнового управління водних ресурсів, Департаменту екології та природних ресурсів, Департаменту житлово – комунального господарства регіонального розвитку та інфраструктури Чернігівської облдержадміністрації, Чернігіврибоохорона, райдержадміністрацій, суб’єктів господарювання.

В зв’язку з відсутністю фінансування в 2016 р. з державного бюджету, заходи по захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, передбачені Регіональною цільовою програмою розвитку водного господарства Чернігівської області, Загальнодержавною цільовою програмою розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, Деснянським БУВР не проводилися.