Гідрографічне та водогосподарське районування зони діяльності

Суббасейн річки Десна

Загальна площа водозбірного басейну р. Десна складає 88,9 тис. км2, з них в межах України – 33,8 тис. км2.
Річка Десна – лівобережна притока р. Дніпро першого порядку, відповідно до класифікації річок України відноситься до великих річок. Загальна довжина річки становить 1130 км, з яких в межах України – 575 км.
Річкова мережа суббасейну річки Десна добре розвинена, середня густина річкової мережі становить 0,24 км/км2. У водозбірному басейні р. Десна, в межах України, протікає 5 середніх річок площею водозбору від 2 тис. км2 – Сейм, Клевень, Судость, Снов та Остер.
Природні водойми – озера на території даного суббасейну переважно розташовані у заплаві р. Десна. Це, в основному, стариці, які утворилися в результаті меандрування річок. Озера, що розташовані на низьких надзаплавних терасах, також являють собою залишки давніх річищ.
Внаслідок того, що режим рівнів озер не є постійним, дані про їх чисельність та основні характеристики постійно змінюються. Інформація про найбільші озера суббасейну річки Десна, площею водного дзеркала від 0,5 км2.
На всій протяжності в межах території України річка Десна не зарегульована. Руслові водосховища побудовані на її притоках різних порядків, в основному в басейні р. Сейм, та використовуються для загального водокористування. Всього на території суббасейну річки Десна налічується 23 водосховища.

Суббасейн верхнього Дніпра

Гідрографічна мережа суббасейну Верхнього Дніпра представлена середньою річкою Сож та притоками р. Дніпро – малими річками довжиною більше 10 км: Немильня, Вир, Задеріївка, Борздна, Вертеч, Пакулька та ін.
Річка Дніпро має загальну довжину 2201 км, в межах території України – 1121 км, площа басейну 292,7 тис. км². Довжина річки до початку Київського водосховища 91 км.
Дніпро — типова рівнинна річка з повільною й спокійною течією. Має звивисте річище, утворює рукави, багато перекатів, островів, приток, мілин. Ширина заплави – до 12 км. Живлення змішане: снігове, дощове й підземне. Близько 80 % річного стоку Дніпра формується у верхній частині басейну, де випадає багато опадів, а випаровування мале. Водний режим річки визначається добре вираженою весняною  повінню, низькою літньою  меженню з періодичними літніми паводками, регулярним осіннім підняттям рівня води та зимовою меженню.
Річка  Сож – друга за величиною і повноводністю ліва притока р. Дніпро. Загальна довжина – 648 км. Бере початок на Смоленсько-Московській височині, в Смоленському районі Смоленської області Росії, за 12 км на південь від м. Смоленськ. Протікає територією Росії та Білорусі. У пониззі, утворюючи природний кордон між Україною і Білоруссю, протікає територією Ріпкинського району Чернігівської області на протяжності 30 км. Загальна площа басейну – 4,2 тис. км², в межах України – 0,9 тис. км². Ширина русла р. Сож в нижній течії досягає 230 метрів, глибина — до 5-6 метрів, швидкість течії — інколи більше 1,5 метра в секунду.
Малі річки суббасейну відносяться до типу рівнинних. Середня швидкість течії річок становить 0,1-0,3 м/сек. Річки мають змішаний тип живлення, переважно атмосферний, з помітною участю ґрунтових вод.
Річки Дніпро, Сож, Немильня, Терюха є транскордонними.

Суббасейн середнього Дніпра (у межах Чернігівської області)

Гідрографічна мережа даної частини суббасейну середнього Дніпра представлена середніми річками Трубіж, Супій та Удай та їх притоками.
Річка Трубіж – ліва притока р. Дніпро першого порядку. Бере початок за 3 км на північний-схід від с.Сухиня Бобровицького району Чернігівської області. Русло річки слабозвивисте, шириною до 15 м. Похил річки 0,26 м/км. Заплава річки представляє собою осушене болото з мережею осушувальних каналів Трубізької осушувальної системи. Верхів’я річки каналом з’єднується з річкою Остер (суббасейн Десни) для перенаправлення у посушливі періоди в р. Трубіж вод з р.Десна. На території Чернігівської області беруть початок лівобережні притоки р.Трубіж – Бистриця (Бобровиця), Басанка і Недра.
Річка Супій — ліва притока р.Дніпро першого порядку. Бере початок з болота у Бобровицькому районі Чернігівської області, притоки на території Чернігівської області відсутні. Похил річки 0,35 м/км.
Річка Удай – ліва притока р.Дніпро другого порядку, права притока р. Сула.  Удай бере початок з болота біля с. Рожнівки Ічнянського району Чернігівської області. У верхів’ї тече на захід, далі круто повертає на південь і південний схід. У середній та нижній течії річка робить кілька великих закрутів. Впадає до Сули на території Полтавської області. Річище звивисте, завширшки 15-20 м (у верхній течії), до 20-40 м (у пониззі), завглибшки 0,3-1,5 м (місцями до 4,5 м). Похил річки 0,2 м/км. Заплава — двобічна, заболочена, на окремих ділянках – осушена. Поверхня заплави порізана староріччями, має яружно-балочну форму рельєфу, завдяки чому у балках побудована велика кількість ставків.
На території області р. Удай приймає значну кількість приток різних порядків. Найбільші з них  — Буримня, Іченька, Радківка, Смож, Утка, Лисогір, Варва, Журавка, Многа, Галка, Ющенкова, Ставка, Перевід, Вільшанка. Русла багатьох приток часто виражені нечітко, зливаються з прилеглими болотами.