Спеціальне водокористування – це забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти.

Згідно статті 48 Водного кодексу України кожен суб’єкт господарювання обов’язково повинен отримати Дозвіл на спеціальне водокористування за умови використання води в об’ємі від 5 кубічних метрів на добу.

Дозвіл на спецводокористування видається Державним агентством водних ресурсів України та його територіальними підрозділами, що реалізують державну політику у сфері розвитку водного господарства. А з 2019 року дозвіл на спеціальне водокористування видається в електронному вигляді.

Для одержання дозволу на спеціальне водокористування водокористувачам необхідно звертатися до центру надання адміністративних послуг із заявою (Затверджено Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 12 квітня 2018 року № 116), до якої додаються:

  • обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком (Затверджено наказом міністерства екології та природних ресурсів України 23.06.2017 № 234) водокористування і водовідведення;
  • опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод;
  • нормативи гранично допустимого скидання (гдс) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо);
  • затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення);
  • копії правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів).

 

Відповідно до статті 49 Водного кодексу України подання заяви про одержання (анулювання) дозволу на спеціальне водокористування та відповідних документів, а також видача (відмова у видачі, анулювання) цього дозволу може здійснюватися в електронній формі.

Інформаційна система «Портал е-послуг Державного агентства водних ресурсів України» розміщується за адресою:  https://e-services.davr.gov.ua . Вона працює у режимі он-лайн та є доступною для всіх користувачів мережі Інтернет, які пройшли процедуру ідентифікації та автентифікації на Порталі із використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації id.gov.ua.

 

Щоби отримати більш детальну інформацію щодо отримання дозволу на свеціа, проконсультуватися щодо його обґрунтування тощо, звертайтеся за консультацією до відділу ведення водного кадастру та моніторингу вод за тел. (0462) 677-325, або за адресою м.Чернігів, проспект Перемоги, 39-А.