Організація та здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» у Деснянському басейновому управлінні водних ресурсів здійснюється уповноваженим з антикорупційної діяльності. Контактна інформація: тел. (0462) 678-103

Основними завданнями уповноваженого з антикорупційної діяльності Деснянського БУВР є:

  1. розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією;
  2. організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Деснянського БУВР, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення відповідних пропозицій начальнику управління;
  3. надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
  4. здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування начальника Деснянського БУВР про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
  5. перевірка факту подання декларацій суб'єктами декларування та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;
  6. здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в Деснянському БУВР та його структурних підрозділах;
  7. розгляд повідомлень про порушення вимог Закону в Деснянському БУВР та його структурних підрозділах;
  8. здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону;
  9. інформування начальника Деснянського БУВР, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

 

З метою забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та протидії корупції, відповідності діяльності Деснянського БУВР вимогам антикорупційного законодавства з урахуванням кращих світових практик наказом Деснянського БУВР від 01.01.2024 № 3 затверджено Антикорупційну програму Деснянського басейнового управління водних ресурсів на 2024-2025 роки та Реєстр ризиків.

Звіт за результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми Деснянського БУВР на 2024-2025 роки за І півріччя 2024

Зі звітом про результати виконання "Антикорупційної програми Деснянського басейнового управління водних ресурсів на 2021-2022 роки" за 2023 рік можна ознайомитись за посиланням.

Робота з питань запобігання та протидії корупції у Деснянському БУВР проводиться відповідно до вимог чинного законодавства України та згідно з Планом заходів щодо запобігання корупції у Деснянському басейновому управлінні водних ресурсів на 2024 рік, затвердженого наказом Деснянського БУВР від 01.01.2024 № 4.
Крім того, в Деснянському БУВР створено робочу групу з оцінки корупційних ризиків. Положення про робочу групу з оцінки корупційних ризиків Деснянського басейнового управління водних ресурсів та її персональний склад затверджено наказом Деснянського БУВР від 01.03.2023 №29.

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ! Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі), перебувають під захистом держави, право на захист у особи виникає у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою.
Ви можете надіслати повідомлення про можливі факти порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками Деснянського БУВР із зазначенням інформації щодо конкретної особи та фактичні дані, які можуть бути перевірені та підкріплені доказами. Всі повідомлення розглядаються уповноваженим з антикорупційної діяльності Деснянського БУВР відповідно до вимог чинного законодавства.
Повідомити про корупцію ви можете заповнивши форму.