Інформаційно – дорадчий центр Деснянського БУВР був створений у 2007 році відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства» від 17 січня 2002 року № 2988-ІІІ, «Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.08.2003 р. «Про затвердження Плану заходів щодо поліпшення екологічної освіти, виховання населення, стимулювання та пропаганди ощадливого використання води», п. 1.6 рішення наради з питань утримання та благоустрою об’єктів міжгосподарської мережі та виробничих баз водогосподарських організацій у м. Каховка, Херсонської області від 1.07.2004 року, доручення Голови Держводгоспу від 15.06.2005 р. №ВС/3-649 «Про посилення роботи щодо естетичного оформлення та благоустрою водогосподарських споруд та об’єктів».

Метою його створення є сприяння розвитку системи екологічного виховання, освіти, інформування населення; підготовки професійних кадрів і спеціалістів водного господарства; підвищення рівня екологічної культури і свідомості громадян; поінформованості сільгосптоваровиробників і забезпечення реалізації науково-технічної політики у водному господарстві та у сфері меліорації земель.

Місцезнаходження інформаційно – дорадчого центру Деснянського БУВР: м. Чернігів, проспект Перемоги, 39-А

Основними завданнями інформаційно-дорадчого центру Деснянського БУВР є:

[spoiler effect=”slide”]1. Сприяння розвитку системи екологічного виховання, підвищення рівня екологічної культури і свідомості громадян з метою дбайливого ставлення до довкілля та співпраця з громадськими, науковими та державними установами.
2. Інформування сільгосптоваровиробників та населення за напрямками:
– основи водного законодавства;
– раціональне використання, охорона та відтворення водних ресурсів;
– експлуатація меліоративних систем;
– захист від шкідливої дії вод;
– рибогосподарське використання водойм.

3. Проведення колегій, навчань, занять, нарад, семінарів, круглих столів по напрямках реалізації державної політики у галузі водного господарства з метою підвищення кваліфікації професійних кадрів і спеціалістів водного господарства.

4. Впровадження досягнень науки і техніки, нових технологій і передового досвіду у галузі водного господарства та меліорації земель.

5. Забезпечення накопичення банку даних та інформаційно-дорадче сервісне обслуговування, включаючи:
– розповсюдження загальнодоступної інформації ринкового і науково-технічного характеру;
– узагальнення і розповсюдження передового досвіду;
– проведення маркетингових досліджень;
– організацію виставок, конференцій, демонстраційних полігонів;
– виготовлення рекламної, друкованої і відеопродукції, матеріалів радіопередач;
– проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, днів інформування, тощо.

[/spoiler]

На сьогодні, крім основного відділення, діє філіал інформаційно – дорадчого центру Деснянського БУВР «Турчанка»

Напрямок роботи філіалу – раціональне використання, охорона і відтворення водних ресурсів та ефективне господарське використання водних об’єктів.

Він розташований в зоні діяльності Корюківського міжрайонного управління водного господарства на базі меліоративної системи «Турчанка» поблизу села Червона Буда Корюківського району.

Водокористувачі, відвідавши філіал Дорадчого центру, отримують повну та об’єктивну інформацію з питань організації роботи, спрямованої на експлуатацію водогосподарських систем і окремих об’єктів їх інженерної інфраструктури із впровадженням досягнень науки і техніки, нових технологій та передового досвіду у галузі водного господарства і меліорації земель, отримання водних об?єктів в оренду, підготовки матеріалів та отримання дозволу на спеціальне водокористування та вирішення інших питань у реалізації державної політики розвитку водного господарства, та інших актуальних питань водогосподарського характеру.

Крім того, на стендах філіалу «Турчанка» представлені:
– історія створення міжрайонних управлінь водного господарства, їх структура, основні завдання, зона діяльності;
– перелік водних об’єктів області;
– інформація про міжнародну діяльність Деснянського БУВР;
– робота управління по щорічній акції «До чистих джерел»;
– водогосподарські видання.