Державний облік водокористування в зоні діяльності Деснянського БУВР

Відповідно до статті 25 Водного кодексу України, державний облік водокористування ведеться з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, про наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.
Організація ведення державного обліку водокористування здійснюється Держводагентством.
Державний облік водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) відповідно до Порядку ведення державного обліку водокористування (із змінами, внесеними згідно із Наказом Міндовкілля від 18.12.2020 №375, зареєстрованого в Мінюсті 17.02.2021 р. за №202/35824).
Звіти подаються до Держводагентства водокористувачами в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» або Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України.

До уваги водокористувачів!

Змінені критерії щодо подачі звітності:
Підприємства, які здійснюють забір та/або використання води в об’ємі від 5 метрів кубічних на добу подають звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна).
Термін подання звітності не змінився – не пізніше 01 лютого наступного за звітним року. Помилки або недостовірні дані, виявлені у звіті, можуть бути виправлені шляхом подання виправленого (уточненого) звіту не пізніше 01 березня наступного за звітним роком.
Звіт складається на основі даних первинного обліку водокористування.
Разом зі звітом про використання води водокористувачам необхідно прикріпити наступні документи (файлом у форматі .pdf):
1. Підприємствам, які здійснюють скид зворотних (стічних) вод безпосередньо у поверхневі водні об’єкти:
— нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами;
— результати вимірювань показників якості води (протоколи хімічних аналізів лабораторного дослідження якості стічних вод за звітний період не менше ніж 1 раз на квартал);
— виконати середньорічний аналіз порівняння фактичних концентрацій стічних вод із нормативами ГДК.
2. Підприємствам, які передають зворотні (стічні) води на очистку іншим підприємствам надати дані первинного обліку щодо якості переданих стічних вод з протоколами хімічних аналізів лабораторного дослідження якості стічних вод.
3. Підприємствам, які передають воду вторинним водокористувачам надати дані про об’єми використання води і скидів зворотних (стічних) вод в розрізі абонентів за звітний період.

При необхідності отримання консультацій і роз’яснень щодо заповнення звіту можна звернутись за адресою: м.Чернігів, пр-т Перемоги, 39А, або за телефоном (0462) 677-325 (Відділ ведення водного кадастру та моніторингу вод Деснянського БУВР).
Натиснувши тут, ви можете знайти відео інструкцію з заповнення звіту за формою №2ТП-водгосп у режимі онлайн.