Дані лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Деснянського басейнового управління водних ресурсів свідчать, що хімічні та фізико-хімічні показники якості води в водоймах суббасейнів Верхнього Дніпра та річки Десна протягом місяця, що минув, істотно не змінилися.?
Фахівці Деснянського БУВР отримали проби поверхневої води за грудень та виконали їх гідрохімічний аналіз. В результаті було встановлено, що показники якості масивів у пунктах моніторингу, відповідають гранично допустимим концентраціям (ГДК) для водойм рибогосподарського призначення за винятком марганцю, заліза загального та, подекуди, нітрит-іонів. Підвищений вміст марганцю та заліза, зазначають спеціалісти, не пов’язаний з техногенним забрудненням водойм, а зумовлений природною геохімічною обстановкою. Також не було виявлено перевищень у досліджених зразках вмісту фосфат-іонів та амонію сольового. Показник органічного забруднення води (ХСК) також знаходяться в межах норми. Кисневий режим задовільний, концентрація його нижче норми ГДК (менше 4,0 мг/дм3) зафіксована не була.
 Нагадуємо, що ознайомитися з даними лабораторних досліджень з пунктів моніторингу транскордонних масивів поверхневих вод в частині проведення Деснянським БУВР можна у відкритому доступі на он-лайн ресурсі Держводагентства «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України».
Довідково: Деснянське басейнове управління водних ресурсів забезпечує виконання спостережень за хімічними та фізико-хімічними показниками якості води у 10 пунктах моніторингу суббасейнів Верхнього Дніпра та річки Десна на 9 транскордонних масивах поверхневих вод річок Дніпро, Сож, Десна, Ірпа, Ревна, Снов, Цата, Судость, відповідно до затвердженого Держводагентством переліку пунктів моніторингу масивів поверхневих вод та міждержавних угод про співробітництво на транскордонних водних об’єктах.