Як ми раніше зазначали, за галузевим принципом водокористувачів можна умовно поділити на три великі групи – сільськогосподарські, комунальні та промислові підприємства.
Й саме промислові водокористувачі в Чернігівській області знаходяться на першому місці за об’ємами використання води. Так у 2019 році ними забрано 56 млн. м³ води.
Джерелом для забезпечення виробничих потреб таких підприємств є поверхневі води, забір яких становить 86% від загальногалузевого, та підземні води (14%), як питної якості так і шахтно-кар’єрні води, що утворюються в результаті розробки нафтогазових родовищ.
На Чернігівщині понад 110 промислових підприємств, які звітують щодо водокористування. Найбільшим водокористувачем в цій галузі є КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА». У 2019 році цим підприємством здійснено забір води з р. Десна обсягом 47 млн. м³ води. На другому місці за обсягами споживання води знаходяться підприємства харчової промисловості, а на третьому – підприємства машино-будівної галузі.
Зазначимо, що скиди стічних вод, промислові підприємства здійснюють переважно у поверхневі водні об’єкти. Найбільше зворотних вод скидає КЕП «Чернігівська ТЕЦ» – скид в р. Десна становить 35-45 млн. м³ нормативно-чистих стічних вод впродовж року.
Шість підприємств харчової галузі, з яких три мають власні очисні споруди, здійснюють скид стічних вод у поверхневі водні об’єкти області обсягом близько 900 тис.м³, при цьому майже третина цього об’єму (260 тис. м³) очищується до нормативних показників якості скиду на спорудах біологічної очистки. Решта ж відводяться у водні об’єкти як нормативно чисті (такі, що не потребують очищення).
Підсумовуючи, слід зазначити, що загалом промислові підприємства області значного антропогенного навантаження від точкових джерел забруднення не здійснюють. У поверхневі водні об’єкти не надходили стічні води з перевищенням гранично допустимих скидів.