Нітрати, нітрити, хлориди, залізо, марганець, фосфати та важкі метали – такі показники контролюються Деснянським БУВР на меліорованих землях під час здійснення гідрогеолого-меліоративного моніторингу.
Найбільше на якісний склад дренажних та ґрунтових вод впливають: несанкціоновані сміттєзвалища, залишки складів мінеральних добрив та пестицидів, накопичення органічних відходів життєдіяльності сільськогосподарських тварин. Моніторинг відбувається з метою визначення наявності антропогенного впливу на стан меліорованих земель.

Підсумки даного моніторингу за 2019 рік в межах Чернігівської області:

Дренажні води: за результатами хімічних вимірювань дренажні води, за сольовим складом є прісними, а за іонним складом – гідрокарбонатно-кальцієвими, гідрокарбонатно-магнієвими та гідрокарбонатно-натрієвими. За звітний період підвищення концентрації контрольованих показників не спостерігалося, за винятком декількох ділянок моніторингу, де постійно вміст заліза перевищував гранично-допустиму концентрацію в 1,3-2,7 раз.

Грунтові води: за результатами досліджень ґрунтові води є гідрокарбонатно-натрієві, кальцієві та магнієві. Хімічний склад ґрунтових вод є сталим і перебував в 2019 році в межах гранично-допустимих концентрацій, лише подекуди спостерігалися перевищення концентрації азоту амонійного у 1,1-1,3 рази.

Якісний вміст контрольованих показників в дренажних та грунтових водах залишився незмінним.