З урахуванням і дотриманням всіх карантинних вимог, спеціалісти лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Деснянського БУВР разом з представниками міжрайонних управлінь водного господарства відібрали на гідрохімічний аналіз 10 проб поверхневих вод з транскордонних ділянок водотоків в зоні діяльності управління.

Відповідно до міждержавних угод про співробітництво на транскордонних водних об’єктах спостереження за хімічними та фізико-хімічними показниками якості води, відбір здійснюється на 8 транскордонних масивах річок: Дніпро, Сож, Десна, Ірпа, Ревна, Снова, Цата, Судость.

За результатами дослідження в квітні місяці встановлено, що гідрохімічні показники переважно відповідають гранично допустимим концентраціям (ГДК) для водойм рибогосподарського призначення, за винятком заліза загального та марганцю. Підвищений вміст заліза та марганцю не пов’язаний з техногенним забрудненням водойм, а зумовлений природною геохімічною обстановкою. Кисневий режим водних об’єктів також задовільний.

Більш детально ознайомитись з опрацьованими показниками проб можна в онлайн-системі «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України» за посиланням:
http://monitoring.davr.gov.ua/EcoWaterMon/GDKMap/Index