З урахуванням і дотриманням усіх карантинних вимог, фахівці Деснянського басейнового управління водних ресурсів забезпечили виконання спостережень за хімічними та фізико-хімічними показниками якості води у 10 транскордонних пунктах моніторингу суббасейнів Верхнього Дніпра та Десни на 9 масивах поверхневих вод річок Дніпро, Сож, Десна, Ірпа, Ревна, Снов, Цата, Судость, відповідно до міждержавних угод про співробітництво на транскордонних водних об’єктах.

Згідно з графіком, в вересні місяці відбувся відбір та доставка проб поверхневої води на гідрохімічний аналіз до лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Деснянського БУВР.

Протягом місяця значних змін в якості води не відмічалося – показники якості масивів у транскордонних пунктах моніторингу відповідають гранично допустимим концентраціям (ГДК) для водойм рибогосподарського призначення. Лише в деяких річках спостерігався незначний підвищений вміст марганцю не пов’язаний з техногенним забрудненням водойм, а зумовлений природною геохімічною обстановкою. По азотній групі та фосфат-іонам перевищень не виявлено. Кисневий режим задовільний, концентрація його нижче норми ГДК (менше 4,0 мг/дм3) не була зафіксована.

Дані лабораторних досліджень по пунктах моніторингу масивів поверхневих вод в частині проведення Деснянським БУВР розміщені у відкритому доступі на онлайн-ресурсі Держводагентства «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України».