Державний облік та аналіз стану водокористування здійснюються шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна).

Затверджено єдині правила ведення державного обліку водокористування, що є обов’язковими для фізичних та юридичних осіб. Згідно статті 44 Водного Кодексу України, водокористувачі зобов’язані здійснювати облік забору та використання вод засобами вимірювальної техніки (у тому числі автоматизованими), контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та за якістю води водних об’єктів у контрольних створах.

Звіт про використання води складається на основі даних первинного обліку водокористування згідно з показниками засобів вимірювальної техніки, результатів вимірювань показників якості води. При відсутності засобів вимірювальної техніки — за технологічними даними (з використанням побічних методів обліку). Затверджена форма державної звітності передбачає заповнення відомостей щодо забору води за місяцями, отже водокористувач зобов’язаний щомісяця вести журнал первинного обліку водокористування (тобто діяльність, пов’язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин).

Наказ Держкомстату «Про затвердження типових форм первинного обліку» від 27.07.1998 № 264, яким було затверджено типові форми ПОД-11, ПОД-12, ПОД-13, втратив чинність 01.04.2016 року. Тож відповідно й сама форма ведення журналів первинного обліку також не є чинною.

У водокористувачів може виникнути питання: «Як в такому випадку, правильно вести первинний облік водокористування?»

Деснянське басейнове управління водних ресурсів інформує, що наразі нормативно-правовими актами не встановлена форма ПОД та періодичність внесення в неї показників водокористування. Тож водокористувач може вести первинний облік взявши за основу раніше чинні форми (ПОД-11, ПОД-12, ПОД-13), якщо це йому зручно. Або ж в іншій довільній формі. Основною вимогою та ключовим критерієм ведення такого обліку є зняття показників забору води з водовимірювальних приладів (не рідше 1 разу на місяць) та результати вимірювання показників якості води (не менше ніж 1 раз на квартал).