Спеціальне водокористування – це забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти.
Користування водним об’єктом без дозволу на спеціальне водокористування є самовільним використанням водних ресурсів та передбачає відповідальність, визначену нормами ст. 110 ВКУ та ст. 48 КУпАП.

На сьогоднішній день всі орендарі водних об’єктів Чернігівської області проінформовані Деснянським БУВР листами, щодо дотримання вимог водного законодавства та у разі його порушення притягнення винних до відповідальності.

Згідно законів України орендар водного об’єкту зобов’язний:
— оформити дозвіл на спеціальне водокористування;
— встановити режим роботи водного об’єкта;
— дотримуватись встановлених лімітів забору води, лімітів використання води та лімітів скиду забруднюючих речовин у водний об’єкт;
— не допускати перевищення гранично допустимих скидів забруднюючих речовин;
— систематично вести первинний облік водокористування;
— щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року, подавати до Деснянського БУВР звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) відповідно до Порядку ведення державного обліку водокористування;
— виконувати гідрохімічні аналізи води в контрольних створах та за 1-10 днів до початка скиду води із водного об’єкта;
— утримувати в задовільному стані водоскидні споруди;
— дотримуватись обмежень господарської діяльності в прибережних захисних смугах.

Звертаємо вашу увагу, що здійснення гідрохімічних аналізів проб води проводить лабораторія моніторингу вод та ґрунтів Деснянського БУВР, розташована за адресою: пр. Перемоги, 39А, м. Чернігів, тел. (0462) 677-677.