Виконання моніторингу стану переформування берегів річок технічним відділом БУВР

 

Руслові процеси на великих річках Чернігівської області мають досить високу динаміку переформування берегів та суттєво впливають на екологічну напруженість прилеглої до них території, несуть загрозу втрати сільськогосподарських земель, територій населених пунктів, господарських об’єктів, та житлових будівель.

Найбільш динамічно переформування берегів спостерігається на річці Десна, яка відноситься до небагатьох річок України, що мають найменшу стійкість русла. 

Відповідно до «Плану проведення моніторингу стану переформування берегів річок на 2018 рік», розробленого за наказом Деснянського БУВР від 21.02.2018 р. №11, технічним відділом Деснянського БУВР протягом року виконано комплекс спостережень за станом річок Десна, Дніпро та Сож в межах ділянок, що піддаються активним русловим процесам.
Ділянки моніторингу вибирались на інтенсивнорозмивних берегах, особливо в межах території населених пунктів. Кожна ділянка розміщена на русловій формі – меандрі, в межах якої ідуть інтенсивні процеси розмиву берегів та акумуляції відкладів.

Загальна площа втрачених земель в 2018 році, в межах діючих ділянок моніторингу стану переформування берегів річок на території Чернігівської області, складає 0,71 га, для порівняння у 2017 році загальний показник втрати земель становив 0,53 га, 2016 рік –– 0,63 га. Втрат господарських об’єктів та житлових будівель не спостерігалось.Станом на 2018 рік, загальна кількість діючих ділянок моніторингу стану переформування берегів – 12 шт. Загальна протяжність цих ділянок – 15,52 км.
Практично на всіх ділянках моніторингу динаміка переформування берегів в 2018 році була в межах та нижче середньобагаторічних значень. Середня інтенсивність розмиву берегів річок за цей період склала 0,9 м / рік, що на 0,7 м / рік нижче, в порівнянні з середнім багаторічним значенням.