Ведеться обстеження стану меліоративних систем

На цьому тижні спеціалістами Деснянського БУВР проведено обстеження меліоративного та технічного стану осушувальних систем «Крюкова» Городнянського району та «Черниш» Чернігівського району.

Відібрано 34 проби ґрунту, 12 проб дренажних та ґрунтових вод та здійснено 53 точко-заміри рівнів ґрунтових вод. Обстеження проводилось відповідно до Програми моніторингових робіт на 2019 рік.

Мета дослідження – забезпечення раціонального використання земельних і водних ресурсів, виявлення причин їх незадовільного стану, якості та забрудненості, оперативного виконання меліоративних заходів із запобігання деградації ґрунтів і шкідливої дії вод та здійснення своєчасного ремонту меліоративних систем.

Проби ґрунту та води передані в лабораторію моніторингу вод та ґрунтів для визначення хімічного складу ґрунтових та дренажних вод, водно-фізичних та агро-хімічних властивостей ґрунтів.