Ситуація на річці Остер

 

З метою з’ясування достовірності поширеної днями у соцмережах інформації про загибель риби в річці Остер на території смт Козелець у районі міського пляжу, фахівцями лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Деснянського БУВР 6 лютого відібрано проби поверхневих вод.

За результатами проведених аналізів зафіксовано наступні перевищення допустимих концентрацій (ГДК) для водойм рибогосподарського призначення:
 по залізу загальному — в 6,6 разів (фактична концентрація 0,66 мг/дм3 при ГДК 0,1 мг/дм3);
 по марганцю – в 3,1 рази (фактична концентрація 0,031 мг/дм3 при ГДК 0,01 мг/дм3);
 по нітрит-іонам — в 3,3 рази (фактична концентрація 0,26 мг/дм3 при ГДК 0,08 мг/дм3).
Вміст розчиненого у воді кисню знаходиться в межах норми і становить 7,31 мгО2/дм3 (при ГДК не < 4,0 мгО2/дм3).
Концентрації інших гідрохімічних показників не перевищують гранично допустимих концентрацій для водойм рибогосподарського призначення.

Слід зазначити, що підвищення концентрації заліза та марганцю у поверхневих водах є характерною особливістю більшості річок Чернігівської області. Це явище носить постійний характер, оскільки зумовлене природною геохімічною обстановкою.

Перевищення показників нітрит-іонів – явище сезонне, спостерігається на річці Остер у зимовий період протягом останніх років. Коливання нітритів пов’язане з активністю фітопланктону при розкладі неживих органічних речовин та не може спричинити масову загибель риби.

Ймовірно, дана ситуація обумовлена зимовою придухою (замором) риби. Це явище виникає, коли після сильних снігопадів і морозів наступає відлига і під товстим шаром льоду концентрація кисню зменшується до критичного мінімуму. Відповідно, можна відзначити, що забруднень поверхневих вод в річці не виявлено.

Наразі проводиться подальший контроль за водогосподарською обстановкою на річці Остер.