Спеціалістами управління проведено обстеження меліорованих земель

Проведення моніторингу меліорованих земель — є одним з основних завдань Деснянського БУВР. В рамках ведення моніторингу в 2019 році працівниками управління було проведено обстеження 110,3 тис. га меліорованих земель.

Під час обстеження відібрано 63 проби води із каналів та свердловин; для визначення вологості та агрохімічних показників відібрано 204 проби ґрунту; проведено 10665 замірів рівнів ґрунтових вод.

Вимірювання на визначення хлоридів, нітратного та нітритного азоту, заліза загального, марганцю, фосфатів, важких металів проводились лабораторією моніторингу вод та ґрунтів Деснянського БУВР.

Основними чинниками, які суттєво вплинули на формування режиму рівнів ґрунтових вод на осушувальних системах області в році, що минає, виявились гідрологічні та кліматичні умови зимового, весняного та літнього сезонів.

Як наслідок, рівні цих вод знизились майже на метр (порівняно з минулим роком), що призвело до обміління каналів та річок, зменшення площ з оптимальною вологістю.

Хімічний аналіз грунтових (зі свердловин) та дренажних (з каналів) вод свідчить про їх підвищену жорсткість, тобто значну присутність у воді солей магнію і кальцію, які мають природне походження. Основна причина – підземні поклади гіпсу, вапняків, доломітів, які безпроблемно розчиняються у підземних водах.

Здійснення даного моніторингу дає можливість водогосподарникам визначати стан водного балансу меліорованих земель і меліоративних систем. Отриманий аналіз допомогає прогнозувати можливий вплив меліоративних заходів на навколишнє природне середовище.