Сектор у Чернігівській області Державного агентства водних ресурсів України є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Державного агентства водних ресурсів України без статусу окремої юридичної особи, є територіальним органом Держводагентства, що здійснює свою діяльність у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів на території Чернігівської області.

Контактна інформація Сектору у Чернігівській області Держводагентства:
Завідувач сектору РАДЧЕНКО Наталія Іванівна (0462) 64-11-77
14017, м. Чернігів, проспект Перемоги, 39 а, chernig.to@davr.gov.ua

Основні функції Сектору у Чернігівській області Державного агентства водних ресурсів України

  • Видає дозволи на спеціальне водокористування та забезпечує їх анулювання.
  • Погоджує нормативи водопостачання.
  • Встановлює режими роботи водосховищ та ставків, у тому числі наданих у користування на умовах оренди.
  • Погоджує договори оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом та додаткові угоди до них.
  • Погоджує паспорти водних об’єктів.
  • Погоджує проекти на проведення робіт на землях водного фонду (крім робіт на землях, зайнятих морями), пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурових та геологорозвідувальних робіт.
  • Погоджує межі зон санітарної охорони водних об’єктів.
  • Погоджує створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних стінок.
  • За згодою Держводагентства здійснює інші владні функції у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, передбачені чинним законодавством.
  • ПОЛОЖЕННЯ про сектор у Чернігівській області Державного агентства водних ресурсів