Сектор у Чернігівській області Державного агентства водних ресурсів України є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Державного агентства водних ресурсів України без статусу окремої юридичної особи, є територіальним органом Держводагентства, що здійснює свою діяльність у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів на території Чернігівської області.

Контактна інформація Сектору у Чернігівській області Держводагентства:
Завідувач сектору РАДЧЕНКО Наталія Іванівна (0462) 64-11-77
14017, м. Чернігів, проспект Перемоги, 39 а, chernig.to@davr.gov.ua

Для водокористувачів на території Чернігівської області видача дозволу на спеціальне водокористування здійснюється територіальним органом Держводагентства, а саме – Сектором у Чернігівській області Держводагентства через Центр надання адміністративних послуг (м.Чернігів, вул. Рокоссовького 20-А).

З 4 червня 2017 року відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру», Водного кодексу України, Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» видача дозволів на спеціальне водокористування здійснюється Держводагентством України та його територіальними органами.

Водокористувачі, що забирають або використовують менше 5 куб.м на добу не потребують отримання дозволу (ст. 48 Водного кодексу України).

Для одержання дозволу на спеціальне водокористування водокористувачам необхідно звертатися до центру надання адміністративних послуг із заявою (Затверджено Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 12 квітня 2018 року № 116), до якої додаються:

 • обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком (Затверджено наказом міністерства екології та природних ресурсів України 23.06.2017 № 234) водокористування і водовідведення;
 • опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод;
 • нормативи гранично допустимого скидання (гдс) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо);
 • затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення);
 • копії правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів).

Приклад заповнення: 

Заява;

Нормативний розрахунок водокористування і водовідведення (обґрунтування потреби у воді);

Нормативний розрахунок водокористування і водовідведення (обґрунтування потреби у воді) (приклад заповнення для ставка);

Опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод.

Відповідно до статті 49 Водного кодексу України подання заяви про одержання (анулювання) дозволу на спеціальне водокористування та відповідних документів, а також видача (відмова у видачі, анулювання) цього дозволу може здійснюватися в електронній формі.

Інформаційна система «Портал е-послуг Державного агентства водних ресурсів України» розміщується за адресою:  https://e-services.davr.gov.ua.

Інформаційна система «Портал е-послуг Державного агентства водних ресурсів України» працює у режимі он-лайн та є доступним усім користувачам мережі Інтернет, які пройшли процедуру ідентифікації та автентифікації на Порталі із використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації id.gov.ua.

 • Видає дозволи на спеціальне водокористування та забезпечує їх анулювання.
 • Погоджує нормативи водопостачання.
 • Погоджує документацію із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України «Про землеустрій» щодо відповідності зазначеної документації водному законодавству (крім документації із землеустрою, що стосується морів, морських заток та лиманів, а також їх прибережних захисних смуг).
 • Встановлює режими роботи водосховищ, водогосподарських систем та каналів (крім тих, що встановлюються відповідно до Порядку розроблення та встановлення режимів роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 07.02.2012 № 46 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.03.2012 за № 393/20706).
 • Встановлює режими роботи водосховищ та ставків, наданих у користування на умовах оренди.
 • Погоджує договори оренди водних об’єктів.
 • Погоджує паспорти водних об’єктів.
 • Погоджує проекти на проведення робіт на землях водного фонду (крім робіт на землях, зайнятих морями), пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки та гравію в руслах малих і гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурових та геологорозвідувальних робіт.
 • Погоджує межі зон санітарної охорони водних об’єктів.
 • Погоджує створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних стінок.

За згодою ДВА, здійснює інші владні функції у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, передбачені чинним законодавством.