Розроблено Програму гідрогеолого-меліоративних робіт на 2020 рік

До нового року залишилися лічені дні, і спеціалісти Деснянського БУВР вже підготувались до продовження та покращення виконання своєї профільної роботи по напрямкам діяльності відділів.

Відтак, з метою вдосконалення здійснення моніторингу меліорованих земель відділ з управління інфраструктурою розробив Програму робіт на 2020 рік, де передбачено виконання таких основних напрямів гідрогеолого-меліоративних робіт:

обстеження технічного стану та використання у сільськогосподарському виробництві меліоративних систем;
спостереження за якістю поверхневих, ґрунтових і дренажних вод;
вивчення агрохімічних та водно-фізичних властивостей ґрунтів на меліорованих землях;
спостереження за рівнями ґрунтових вод на режимній мережі свердловин.

Обстеження та відбір проб ґрунтів та води проводитиметься протягом квітня-жовтня. На еталонних системах його здійснюватимуть спеціалісти управління, на решті систем, відповідно до зони діяльності – фахівці міжрайонних управлінь водного господарства.