1. Загальні положення.

1.1. Відповідно до ст. 76 Водного кодексу України робота водогосподарських систем (водосховищ, каналів та інших зв’язаних між собою водних об’єктів) регулюється шляхом встановлення відповідних режимів для кожного водного об’єкта системи з урахуванням прогнозу водності.

1.2. Водогосподарські режими роботи ставків, водосховищ, водогосподарських систем і каналів розробляються згідно з поточною гідрометеорологічною та водогосподарською обстановкою, прогнозом водності річок та відповідно до правил експлуатації та інших нормативних документів, що регламентують їх роботу.

1.3. Режими роботи цих систем та окремих водних об’єктів на території Чернігівської області встановлюються Сектором у Чернігівській області Держводагентства на підставі правил експлуатації, паспортів водних об’єктів, з урахуванням екологічних вимог та інтересів всіх водокористувачів.

1.4. Відповідно до ст.78 Водного кодексу України підприємства, установи та організації, які експлуатують водопідпірні, водопропускні, водозахисні або водозабірні споруди водогосподарських систем, зобов’язані дотримувати встановлених режимів їх роботи та правил експлуатації.

  1. Підготовка руслових ставків та водосховищ до пропуску повені.

2.1. Провести огляд греблі і гідротехнічних споруд, усунути виявлені недоліки.

2.2. Провести сколювання/обрубування льоду з водоскидної споруди, механізмів затворів, та в місцях його кріплення на укосах греблі у верхньому і нижньому б’єфах.

2.3. Улаштувати перед порогом водоскидної споруди та по її периметру майна (ополонки/ділянки водної поверхні вільні від льодового покриву) на ширину висоти водоскидної споруди, але не менш 3-х метрів.

2.4. У випадку наявності льодорізних стінок перед водоскидними спорудами улаштувати перед ними по периметру майни (ополонки/ділянки водної поверхні вільні від льодового покриву) на ширину не менше 3-х метрів.

2.5. Провести очищення від сміття та побутових відходів водопропускних отворів, труб водоскидних споруд.

2.6. Заготовити (відновити) необхідні запаси аварійних матеріалів.

2.7. Підготувати регулюючу ємкість водойми до пропуску повені:

2.7.1. Провести спрацювання регулюючої ємності водойми у рекомендованих обсягах відповідно до Режиму роботи водного об’єкту на 2024 рік.

Спрацювання проводити відповідно до Режиму водного об’єкту в доведених термінах та обсягах.

При спрацюванні за наявності льодового покриву необхідно встановити режим спрацювання за якого досягається плавне осідання льодової маси на відкоси водойми.

Рекомендований режим спрацювання становить: 5-15см/за добу, в залежності від пропускної спроможності водоскидної споруди на водоймі та пропускної спроможності водоскидних споруд на водоймах розташованих нижче за течією, враховуючи умови скидання з нерозмиваючими швидкостями, для попередження руйнування кріплення у нижньому б’єфі.

2.7.2. Спрацювання водойм, які функціонують в каскаді, необхідно здійснювати починаючи із спрацювання водойм, які розташовані найнижче за течією.

Регулюючі ємкості в каскаді необхідно спорожнити пропорційно місцезнаходженню водойми у каскаді. Тобто для водойм розташованих нижче за течією обсяг спрацювання повинен бути більшим, ніж для водойм розташованих вище за течією.

Скиди води при спрацюванні з вище розташованих водойм, не повинні призводити до підвищення рівня води у нижче розташованих водоймах, а повинні скидатися транзитом.

Підняття льоду у нижче розташованій водоймі при спрацюванні вище розташованих водойм не допускається.

Підняття рівнів води у водоймі можна проводити тільки після того, як почне танути лід.

2.7.3.У випадку незадовільного технічного стану затворів водоскидних споруд, відкриття яких може призвести до повного спорожнення водойми або створення аварійних ситуацій, рекомендується застосовувати водоскидні споруди сифонного типу, пересувні насосні станції.

  1. Пропуск весняної повені.

3.1. Встановлення чергування технічного персоналу на гідровузлах руслових ставків та водосховищ.

3.2. Забезпечувати підтримання майн (ополонки/ділянки водної поверхні вільні від льодового покриву) навколо водоскидної споруди вільними від льоду впродовж проходження повені.

3.3. Ділянку водного дзеркала між порогом водоскидної споруди та льодорізною стінкою підтримувати вільною від льоду впродовж проходження повені.

3.4. Забезпечити підтримання водопропускних отворів водоскидних споруд вільним від перешкод, які можуть ускладнити чи сповільнити скидання повеневих вод.

3.5. Не допускати переповнення водойми вище форсованого (максимального) підпірного рівня.

У випадку проходження льоду через водоскидну споруду, висота шару води, що переливається через поріг водоскидної споруди, повинна бути не менше 1,5 товщини льоду, що скидається.

Найбільш  надійним  способом захисту споруд від льоду є його затримка у верхньому б’єфі до повного танення.

3.6. Виконання необхідних заходів щодо попередження виникнення аварійних ситуацій при проходженні повені.

  1. Заходи в післяповеневий період

4.1. Провести огляд греблі і гідротехнічних споруд, усунути виявлені недоліки.

4.2. Провести наповнення водойм на спаді повені.

Наповнення водойм в каскаді здійснювати починаючи з водойм, які розташовані зверху по течії.