З метою підвищення ефективності прийняття управлінських рішень з питань реалізації державної політики в галузі водного господарства, узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Деснянського басейнового управління водних ресурсів, обговорення важливих напрямів діяльності та прийняття колегіальних рішень наказом від 12 червня 2012 року №42 (із змінами відповідно до наказу від 26.12.2018 №77) затверджено Положення про Колегію Деснянського басейнового управління водних ресурсів та Склад колегії Деснянського басейнового управління водних ресурсів. 

СКЛАД
Колегії Деснянського басейнового управління водних ресурсів
Н.Грудницька Начальник управління, голова колегії
А.Скумін Заступник начальника, заступник голови колегії
Члени колегії:
О.Сластьон Начальник відділу водних об’єктів та техногенно-екологічної безпеки
Н.Джума Начальник відділу експлуатації водогосподарських систем та гідрогеолого-меліоративних робіт
І.Мороз Начальник відділу використання водних ресурсів та моніторингу вод
Л.Гавриленко Начальник лабораторії моніторингу вод та грунтів
Н.Снітко Головний юрисконсульт
С.Яцеленко Головний бухгалтер-начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
І.Куліч Провідний топограф технічного відділу
Н.Радченко Завідувач сектору Держводагентства у Чернігівській області
С.Коросташовець Начальник Борзнянського МУВГ
В.Тарасенко Начальник Ніжинського МУВГ
Секретар колегії:
Н.Михник Провідний інженер з використання водних ресурсів відділу водних об’єктів та техногенно-екологічної безпеки

Протокол засідання колегії Деснянського БУВР від 28.05.2019

Положення про колегію Деснянського БУВР