З метою підвищення ефективності прийняття управлінських рішень з питань реалізації державної політики в галузі водного господарства, узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Деснянського басейнового управління водних ресурсів, обговорення важливих напрямів діяльності та прийняття колегіальних рішень наказом від 12 червня 2012 року №42 (із змінами відповідно до наказу від 01.10.2019 №74) затверджено Положення про Колегію Деснянського басейнового управління водних ресурсів та Склад колегії Деснянського басейнового управління водних ресурсів. 

СКЛАД
Колегії Деснянського басейнового управління водних ресурсів
Н. Грудницька Начальник управління, голова колегії
А. Скумін Заступник начальника, заступник голови колегії
Члени колегії:
О. Сластьон Начальник відділу водних відносин та басейнової взаємодії
Р. Орехович Начальник відділу з управління інфраструктурою
І. Мороз Начальник відділу ведення водного кадастру та моніторингу вод
С. Яцеленко Головний бухгалтер-начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
Н. Проскурняк Начальник відділу економіки
К. Череватенко Начальник відділу взаємодії із засобами масової інформації та діловодства
Є. Паніматченко Провідний юрисконсульт
Н. Радченко Завідувач сектору Держводагентства у Чернігівській області
С. Коросташовець Начальник Борзнянського МУВГ
А. Прохоренко Начальник Корюківського МУВГ
Секретар колегії:
Н. Михник Провідний інженер з використання водних ресурсів відділу водних відносин та басейнової взаємодії

Протокол засідання колегії Деснянського БУВР від 28.05.2019

Положення про колегію Деснянського БУВР