З метою підвищення ефективності прийняття управлінських рішень з питань реалізації державної політики в галузі водного господарства, узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Деснянського басейнового управління водних ресурсів, обговорення важливих напрямів діяльності та прийняття колегіальних рішень наказом від 12 червня 2012 року №42 (із змінами відповідно до наказу від 23.11.2017 №82) затверджено Положення про Колегію Деснянського басейнового управління водних ресурсів та Склад колегії Деснянського басейнового управління водних ресурсів. 

СКЛАД
Колегії Деснянського басейнового управління водних ресурсів
Н.Грудницька Начальник управління, голова колегії
В.Потапенко Заступник начальника, заступник голови колегії
Члени колегії:
О.Сластьон Начальник відділу водних об’єктів та техногенно-екологічної безпеки
І.Кобижча Начальник технічного відділу
А.Скумін Начальник відділу експлуатації водогосподарських систем та гідрогеолого-меліоративних робіт
І.Мороз Начальник відділу використання водних ресурсів та моніторингу вод
Л.Гавриленко Начальник лабораторії моніторингу вод та грунтів
Н.Снітко Головний юрисконсульт
С.Яцеленко Головний бухгалтер
А.Старченко Головний ревізор
С.Коросташовець Начальник Борзнянського МУВГ
В.Тарасенко Начальник Ніжинського МУВГ
Секретар колегії:
Н.Михник Провідний інженер з використання водних ресурсів відділу водних об’єктів та техногенно-екологічної безпеки

 

Положення про колегію Деснянського БУВР

План проведення засідань колегії Деснянського БУВР на 2018 рік