Деснянське басейнове управління водних ресурсів є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів — Державного агентства водних ресурсів України.

Деснянське басейнове управління водних ресурсів створене 2 січня 2007 року відповідно наказу Державного комітету України по водному господарству від 17 жовтня 2006 року № 202.

Основними завданнями Деснянського БУВР є:

  • забезпечення реалізації державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів басейну р. Дніпро у межах Чернігівської області та басейну р. Десна;
  • участь у виконанні державних цільових програм з питань водного господарства, гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, та здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у межах Чернігівської області;
  • забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель та експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу та міжгосподарських меліоративних систем у Чернігівській області;
  • спрямування та координація діяльності організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованих у басейні р. Десна, з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, а також функціонування системи державного моніторингу довкілля в частині проведення гідрохімічних та радіологічних спостережень за станом поверхневих вод.

Для визначення єдиної технічної політики у водному господарстві й меліорації, спрямованої на впровадження науково-обґрунтованих рішень з урахуванням передового досвіду у проєктуванні, будівництві та експлуатації водогосподарських об’єктів, створена Технічна рада Деснянського БУВР.

Для забезпечення надійної роботи водогосподарських систем, комплексів та споруд і своєчасного виконання управлінням заходів із запобігання аваріям і надзвичайним ситуаціям, пов’язаним з пропуском повеней і паводків, а також аваріями техногенного походження в складі функціональної відомчої системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру при Деснянському БУВР діє Аналітично-диспетчерський центр.

Пріоритетними напрямами оновлення та забезпечення збалансованого розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу області є: вирішення питань реформування та вдосконалення управління водним господарством, збереження та раціональне використання водних і земельних ресурсів, підтримання у робочому стані меліоративних систем, водозабезпечення населення та усіх галузей економіки.