Поверхневі води річок Десна, Стрижень та Білоус на контролі!

Лабараторією моніторингу вод та ґрунтів Деснянського БУВР щомісячно здійснюється спостереження за станом поверхневих вод.

Днями спеціалістами лабораторії здійснено щомісячний відбір проб поверхневих вод на гідрохімічний контроль річки Стрижень в межах міста Чернігів (створ – 0,1 км від гирла).

Проби відібрані своєчасно і доставлені до лабораторії для проведення ряду гідрохімічних аналізів. По первинним ознакам вода у річках знаходиться в задовільному стані. Візуально вода чиста та прозора.

Результати аналізів показали, що спостерігається перевищення норм гранично допустимих концентрацій (ГДК) по вмісту заліза загального та марганцю.

В порівнянні з минулим місяцем вміст заліза знизився до 0,17 мг/дм³ (перевищення ГДК у 1,7 разів, минулий місяць – 2,8), вміст марганцю підвищився до 0,052 мг/дм³ (перевищення ГДК у 5,2 рази, минулий місяць – 4,1). Вміст розчиненого у воді кисню склав 7,56 мгО₂/дм³ (у минулому місяці –7,21).

Крім того, взято щомісячний відбір проб поверхневих вод на гідрохімічний контроль в створах річок Десна та Білоус в межах міста Чернігів. Відібрані проби води на даний час досліджуються в лабораторії.

Контроль здійснюється згідно «Програми державного моніторингу довкілля в частині проведення лабораторією моніторингу вод та ґрунтів Деснянського БУВР радіологічних і гідрохімічних спостережень за станом поверхневих вод у контрольних створах на 2018 рік».