Нагляд за якістю дренажних та грунтових  вод на  меліоративних системах Чернігівської області

Відповідно до Програми моніторингових робіт Деснянського БУВР у 2018 році спеціалістами управління  продовжувались роботи по нагляду за якістю дренажних та грунтових  вод на  меліоративних системах Чернігівської області. На якісний стан яких впливали природні, антропогенні та техногенні чинники.

Домінуючий вплив мали саме природні чинники. Так як, Чернігівське і Новгород-Сіверське Полісся відносяться до гумідної зони, ґрунтові і дренажні води мають підвищену концентрацію органічних сполук гумусового ряду (гумусові кислоти). Головним джерелом надходжень гумусових кислот (гумінової і фульвіокислоти) в ґрунтові і дренажні води є ґрунти і торф’яники болотистої і лісистої місцевості області, з яких вони вимиваються дощовими і дренажними водами. В результаті цього у підземних водах формуються комплексні сполуки заліза з аніонами даних кислот, які не піддаються гідролізу і тому накопичуються у воді в значній кількості. Висока концентрація органічних сполук гумусового ряду впливає і на накопичення марганцю у воді. Таким чином, вміст  марганцю у дренажних водах має природне походження. Підвищений вміст гумусових сполук у воді, спричиняє порушення кисневого режиму в водоймах і каналах у бік його погіршення, особливо при підвищенні температури.

За результатами лабораторних вимірювань:

  1. Вміст марганцю в 2018 році склав 0,003– 0,19 мг/дм3 (ГДК<0,01 мг/дм3). Збільшення його кількості в 1,1 рази відбулось лише на меліоративній системі «Смолянка». На решті систем простежується його зменшення.
  2. Кількісний вміст нітритного азоту не перевищує гранично допустимі концентрації і складає 0,001-0,082 мг/дм3 (ГДК≤1,0 мг/дм3). В більшості випадків простежується тенденція збільшення його концентрації на середину вегетаційного періоду і зменшення восени.
  3. Вміст загального заліза коливався від 0,15 до 1,18 мг/дм3, що перевищує гранично допустимі концентрації на окремих об`єктах в 3,9 рази (ГДК ≤0,3 мг/дм3). Перевищення його концентрації найбільше спостерігається на системах північної частини області: «Кучинівка», «Бреч», «Смолянка» та інші.
  4. Кількісний вміст хлоридів склав 4,04-37,72 мг/дм3, гранично-допустима концентрація не перевищена(ГДК<350 мг/дм3). Слід відмітити, що відбулось зменшення цього показника в порівнянні з попередніми роками.
  5. Інші важкі метали (Сu, Ni, Cr+3, Cr+6) в дренажних водах не виявлені.
  6. За результатами хімічних вимірювань дренажні води в 2018 році – прісні, гідрокарбонатно-кальцієві, натрієві та гідрокарбонатно-магнієві першого, другого та третього типу (за класифікацією Альокіна О.А.). Сухий залишок становив 0,1-0,6 г/дм3.
  7. За екологічною класифікацією якості поверхневих вод за відповідними категоріями дренажні води належать до II класу якості води („чисті”), другої та третьої категорії („чисті” та ”досить чисті” води).