Моніторинг поверхневих вод у жовтні

З урахуванням і дотриманням всіх карантинних вимог, Деснянське басейнове управління водних ресурсів забезпечило виконання спостережень за хімічними та фізико-хімічними показниками якості води у 10 транскордонних пунктах моніторингу суббасейнів Верхній Дніпро та Десни на 9 масивах поверхневих вод річок Дніпро, Сож, Десна, Ірпа, Ревна, Снов, Цата, Судость, відповідно до затвердженого Держводагентством переліку пунктів моніторингу масивів поверхневих вод та міждержавних угод про співробітництво на транскордонних водних об’єктах.
В жовтні місяці відбувся відбір та доставка проб поверхневої води на гідрохімічний аналіз до лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Деснянського БУВР.
Протягом місяця значних змін в якості води не відмічалося. Показники якості масивів у транскордонних пунктах моніторингу відповідають гранично допустимим концентраціям (ГДК) для водойм рибогосподарського призначення за винятком марганцю та інколи нітрит-іонам. Підвищений вміст марганцю не пов’язаний з техногенним забрудненням водойм, а зумовлений природною геохімічною обстановкою. По фосфат-іонам перевищень не виявлено. Кисневий режим задовільний, концентрація його нижче норми ГДК (менше 4,0 мг/дм3) не була зафіксована.
Дані лабораторних досліджень по пунктах моніторингу масивів поверхневих вод в частині проведення Деснянським БУВР розміщені у відкритому доступі на он-лайн ресурсі Держводагентства «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України». http://monitoring.davr.gov.ua/EcoWaterMon/GDKMap/Index