Для водокористувачів на території Чернігівської області видача дозволу на спеціальне водокористування здійснюється територіальним органом Держводагентства, а саме – Сектором у Чернігівській області Держводагентства через Центр надання адміністративних послуг (м.Чернігів, вул. Рокоссовького 20-А).

З 4 червня 2017 року відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру», Водного кодексу України, Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» видача дозволів на спеціальне водокористування здійснюється Держводагентством України та його територіальними органами.

Водокористувачі, що забирають або використовують менше 5 куб.м на добу не потребують отримання дозволу (ст. 48 Водного кодексу України).

Для одержання дозволу на спеціальне водокористування водокористувачам необхідно звертатися до центру надання адміністративних послуг із заявою, до якої додаються:

  • обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення;
  • опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод;
  • нормативи гранично допустимого скидання (гдс) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо);
  • затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення);
  • копії правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів).

Контактна інформація Сектору Держводагентства у Чернігівській області:

14017, м. Чернігів проспект Перемоги, 39 а,

код (0462), тел. 677-325

e-mail: cherniq.to@davr.qov.ua