Сектор у Чернігівській області Державного агентства водних ресурсів України є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Державного агентства водних ресурсів України без статусу окремої юридичної особи, є територіальним органом Держводагентства, який здійснює свою діяльність у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів на території Чернігівської області.
Контактна інформація Сектору у Чернігівській області Держводагентства:
Завідувач сектору РАДЧЕНКО Наталія Іванівна (0462) 64-11-77
14017, м. Чернігів
проспект Перемоги, 39 а,

chernig.to@davr.gov.ua

Для водокористувачів на території Чернігівської області видача дозволу на спеціальне водокористування здійснюється територіальним органом Держводагентства, а саме – Сектором у Чернігівській області Держводагентства через Центр надання адміністративних послуг (м.Чернігів, вул. Рокоссовького 20-А).

З 4 червня 2017 року відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру», Водного кодексу України, Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» видача дозволів на спеціальне водокористування здійснюється Держводагентством України та його територіальними органами.

Водокористувачі, що забирають або використовують менше 5 куб.м на добу не потребують отримання дозволу (ст. 48 Водного кодексу України).

Для одержання дозволу на спеціальне водокористування водокористувачам необхідно звертатися до центру надання адміністративних послуг із заявою, до якої додаються:

 • обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення;
 • опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод;
 • нормативи гранично допустимого скидання (гдс) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо);
 • затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення);
 • копії правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів).

Зразок заповнення: 

- Заява;

- Нормативний розрахунок водокористування і водовідведення (обгрунтування потреби у воді);

- Нормативний розрахунок водокористування і водовідведення (обгрунтування потреби у воді) (для ставка);

- Опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод.

Відповідно до статті 49 Водного кодексу України подання заяви про одержання (анулювання) дозволу на спеціальне водокористування та відповідних документів, а також видача (відмова у видачі, анулювання) цього дозволу може здійснюватись в електронній формі.

Інформаційна система «Портал е-послуг Державного агентства водних ресурсів України» розміщується за адресою:  https://e-services.davr.gov.ua.

Інформаційна система «Портал е-послуг Державного агентства водних ресурсів України» працює у режимі он-лайн та є доступним усім користувачам мережі Інтернет, які пройшли процедуру ідентифікації та автентифікації на Порталі із використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації id.gov.ua.

Основні функції сектору у Чернігівській області Державного агентства водних ресурсів України
 • Видає дозволи на спеціальне водокористування та забезпечує їх анулювання.
 • Погоджує нормативи водопостачання.
 • Погоджує документацію із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України «Про землеустрій» щодо відповідності зазначеної документації водному законодавству (крім документації із землеустрою, що стосується морів, морських заток та лиманів, а також їх прибережних захисних смуг).
 • Встановлює режими роботи водосховищ, водогосподарських систем та каналів (крім тих, що встановлюються відповідно до Порядку розроблення та встановлення режимів роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 07.02.2012 № 46 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.03.2012 за № 393/20706).
 • Встановлює режими роботи водосховищ та ставків, наданих у користування на умовах оренди.
 • Погоджує договори оренди водних об’єктів.
 • Погоджує паспорти водних об’єктів.
 • Погоджує проєкти на проведення робіт на землях водного фонду (крім робіт на землях, зайнятих морями), пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки та гравію в руслах малих і гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурових та геологорозвідувальних робіт.
 • Погоджує межі зон санітарної охорони водних об’єктів.
 • Погоджує створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних стінок.

За згодою ДВА, здійснює інші владні функції у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, передбачені чинним законодавством.