Під час кампанії декларування подати декларацію необхідно не тільки особам, які наразі працюють на публічній службі, але й колишнім посадовцям, які звільнилися у 2020 році.

Такі особи мають подати декларацію типу “після звільнення”, а не “щорічну” декларацію. 

Загалом, якщо особа звільняється з посади, яка передбачала подання декларацій, то їй потрібно подати два типи декларації — перед звільненням та після звільнення.

Декларація перед звільненням — декларація, яку потрібно подати впродовж 20 робочих днів з дня звільнення. Вона охоплюватиме період, який не був охоплений деклараціями, які суб’єкт декларування подавав раніше.

Зверніть увагу: якщо ви звільняєтеся під час кампанії декларування, то спочатку потрібно подати щорічну декларацію. Наприклад, дата вашого звільнення 31 січня 2021 року, отже до звільнення вам потрібно подати щорічну декларацію за 2020 рік, і лише потім подати декларацію перед звільненням, яка охоплюватиме період із 01.01.2021 по 31.01.2021 року.

Декларація після звільнення — декларація, яку потрібно подати на наступний рік після звільнення у період кампанії декларування, тобто з 1 січня по 31 березня наступного року після звільнення.

У яких випадках декларація після звільнення не подається?

Якщо до 1 квітня наступного року після звільнення з посади суб’єкт декларування знов розпочинає діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену в підпунктах «а» і «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону, і подає декларацію відповідно до частини першої статті 45 Закону (щорічну декларацію), то декларацію після звільнення подавати не потрібно.

У яких випадках декларації перед звільненням та після звільнення не потрібно подавати?

 1. Якщо особа перестає бути суб’єктом декларування, наприклад згідно зі змінами, внесеними до закону, чи у зв’язку зі зміною статусу юридичної особи публічного права на юридичну особу приватного права декларації перед звільненням та після звільнення подавати не потрібно. Адже в цих випадках особа втрачає статус суб’єкта декларування і вимоги фінансового контролю більше не поширюються на неї, а отже особа вже не повинна подавати декларації. Наприклад, помічники суддів були суб’єктами декларування у період з 18.10.2019 (дата набрання чинності Закону України від 02.10.2019 № 140-ІХ , згідно з яким їх віднесено до суб’єктів декларування) по 24.10.2020 (дата набрання чинності Законом України від 17.09.2020 № 912-ІХ «Про розвідку», яким їх виключено з числа таких суб’єктів), у зв’язку з чим на них поширювалися вимоги ст. 45 Закону щодо подачі декларацій. Після 24.10.2020 помічники суддів, а також особи, які звільнилися з цієї посади, не зобов’язані подавати декларації будь-якого типу.
 2. У разі переведення державного службовця на іншу посаду державної служби декларація перед звільненням та після звільнення не подається. Звільнення особи за переведенням або в разі, якщо особа стала переможцем конкурсу й у зв’язку з цим звільнилася з роботи в одному органі і прийнята на роботу в інший орган наступного робочого дня (без врахування вихідних днів), не вважається припиненням діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, оскільки в такому випадку відбувається лише зміна посади або інших істотних умов праці.
 3. У разі, якщо особа обіймала одночасно дві посади, що зумовлювали обов’язок подати декларацію, але протягом року особа звільнилася або іншим чином припинила перебувати на одній із таких посад, декларація перед звільненням та після звільнення не подається.

Нагадуємо, що кампанія декларування 2021 року триватиме до 31 березня.

Отримати роз’яснення щодо заповнення декларації можна: 

 • звернувшись до уповноважених підрозділів/осіб із питань запобігання корупції у вашій установі. Їхні контакти можна знайти за посиланням: https://nazk.gov.ua/uk/katalog-upovnovazhenyh/ ;
 • за телефоном Контакт-центру НАЗК +38(044)200–06–94. Консультації надаються в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00;
 • за адресою support@nazk.gov.ua до служби технічної підтримки;
 • у пошуку за ключовим словом у базі знань НАЗК за посиланням: https://wiki.nazk.gov.ua/

Джерело інформації – офіційний сайт НАЗК

У Деснянському басейновому управлінні водних ресурсів проводиться робота з питань запобігання та протидії корупції згідно вимог чинного законодавства України та Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції у Деснянському басейновому управлінні водних ресурсів на 2021 рік, затвердженого наказом Деснянського БУВР від 30.12.2020 № 157.

 

Планом заходів щодо запобігання та протидії корупції в Деснянському БУВР передбачено:

 • безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізація системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які прияють злочинним проявам і корупції;
 • ефективне та раціональне використання державного майна, безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету. Передача майна в оренду виключно в установленому законодавством порядку;
 • контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо укладання договорів, їх виконанням, з урахуванням вимог законодавства України у сфері публічних закупівель;
 • контроль за станом використання майна працівниками Деснянського БУВР з метою недопущення фактів отримання неправомірної вигоди;
 • ефективне використання бюджетних коштів;
 • реалізація комплексу заходів, спрямованих на недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості, дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни;
 • неухильне дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

 

З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів в Деснянському БУВР застосовуються санкції до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг.

На засіданнях колегій Деснянського БУВР періодично розглядаються питання дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами, стану роботи щодо реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» з метою поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність Деснянського БУВР.

Здійснюючи відкритість і прозорість у фінансовій діяльності Деснянське БУВР систематично висвітлює свою діяльність, пов’язану з використанням бюджетних коштів та роботою щодо запобігання службовим злочинам.

Деснянське БУВР співпрацює з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам та крадіжкам державного майна.

Наказом Деснянського БУВР від 05.01.2021 № 4 затверджено Антикорупційну програму Деснянського басейнового управління водних ресурсів на 2021-2022 роки. Керівники структурних підрозділів Деснянського БУВР, спеціалісти, працівники відділів та служб ознайомлені з такою Антикорупційною програмою.

Наказом Деснянського БУВР від 30.12.2020 № 157 затверджено План заходів щодо запобігання та протидії корупції у Деснянському БУВР на 2021 рік.

 

Перелік основних нормативно-правових актів антикорупційного законодавства:

 1. Міжнародні акти:
 1. Кодекси України:
 1. Закони України:
 1. Нормативно-правові акти Національного агентства з питань запобігання корупції: