В Деснянському басейновому управлінні водних ресурсів проводиться робота з питань запобігання та протидії корупції згідно вимог чинного законодавства України та Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції у Деснянському БУВР на 2018 рік, затвердженого наказом від 11.01.2018 № 4.

Планом заходів щодо запобігання та протидії корупції в Деснянському БУВР передбачено:

  • впровадження механізмів попередження корупції та забезпечення безумовного дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізація системи заходів, пов’язаної з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, передбачених чинним законодавством України;
  • ефективне та раціональне використання державного майна;
  • безумовне виконання вимог чинного законодавства України щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету, здійснення передачі майна в оренду виключно на конкурсних засадах;
  • контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо укладання договорів та за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення державних закупівель;
  • надання переваги закупівлям, які здійснюються за процедурою відкритих торгів при здійсненні державних закупівель на виконання робіт з будівництва об’єктів та споруд;
  • контроль за станом використання майна працівниками апарату Деснянського БУВР та підвідомчих організацій тощо.

З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат в Деснянському БУВР ведеться щодекадний контроль за станом розрахунків з працівниками підвідомчих організацій.

З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів в Деснянським БУВР застосовуються санкції до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг.

Деснянським БУВР забезпечується комплекс заходів, який спрямований на недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості, здійснюється дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни.

Здійснюється виконання планів проведення внутрішнього аудиту на 2018 рік в підвідомчих організаціях Деснянського БУВР.

На засіданнях колегій Деснянського БУВР періодично розглядаються питання дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами, стану роботи щодо реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» з метою поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність Деснянського БУВР.

Здійснюючи відкритість і прозорість у фінансовій діяльності Деснянське БУВР систематично висвітлює свою діяльність, пов’язану з використанням бюджетних коштів та роботою щодо запобігання службовим злочинам.

Деснянське БУВР співпрацює з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам та крадіжкам державного майна.

В Деснянському БУВР та міжрайонних управліннях водного господарства систематично проводиться роз’яснювальна робота з працівниками управлінь щодо положень Закону України «Про запобігання корупції».  26 червня 2018 року в Деснянському басейновому управлінні водних ресурсів відбулося економічне навчання щодо недопущення порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», Кримінального кодексу України за участю представників Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції України і суб’єктів декларування Деснянського БУВР та міжрайонних управлінь водного господарства.  Крім того, 26 червня 2018 року уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції відповідні навчання для суб’єктів декларування проведені в міжрайонних управліннях водного господарства.Суб’єкти декларування попереджені про вимоги Закону України «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України.