В Деснянському басейновому управлінні водних ресурсів проводиться робота з питань запобігання та протидії корупції згідно вимог чинного законодавства України та Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції у Деснянському БУВР на 2020 рік, затвердженого наказом від 10.01.2020 № 5.

 

Планом заходів щодо запобігання та протидії корупції в Деснянському БУВР  передбачено:

  • впровадження механізмів попередження корупції та забезпечення безумовного дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізація системи заходів, пов’язаної з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, передбачених чинним законодавством України;
  • ефективне та раціональне використання державного майна;
  • безумовне виконання вимог чинного законодавства України щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету, здійснення передачі майна в оренду виключно на конкурсних засадах;
  • контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо укладання договорів та за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення державних закупівель;
  • надання переваги закупівлям, які здійснюються за процедурою відкритих торгів при здійсненні державних закупівель на виконання робіт з будівництва об’єктів та споруд;
  • контроль за станом використання майна працівниками апарату Деснянського БУВР та підвідомчих організацій тощо.

 

З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат в Деснянському БУВР ведеться щодекадний контроль за станом розрахунків з працівниками підвідомчих організацій.

З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів в Деснянським БУВР застосовуються санкції до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг.

Деснянським БУВР забезпечується комплекс заходів, який спрямований на недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості, здійснюється дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни.

 

На засіданнях колегій Деснянського БУВР періодично розглядаються питання дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами, стану роботи щодо реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» з метою поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність Деснянського БУВР.

Здійснюючи відкритість і прозорість у фінансовій діяльності Деснянське БУВР систематично висвітлює свою діяльність, пов’язану з використанням бюджетних коштів та роботою щодо запобігання службовим злочинам.

Деснянське БУВР співпрацює з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам та крадіжкам державного майна.

 

Наказом Деснянського БУВР від 25.03.2019 № 32  затверджено Антикорупційну програму Деснянського БУВР на 2019-2020 роки. Керівники структурних підрозділів Деснянського БУВР, спеціалісти, працівники відділів та служб ознайомлені з Антикорупційною програмою.

В міжрайонних управліннях водного господарства також розроблені та затверджені антикорупційні програми на 2019-2020 роки.

Наказом Деснянського БУВР від 10.01.2020 № 5 затверджено План заходів щодо запобігання та протидії корупції в Деснянському БУВР на 2020 рік.

 

Перелік основних нормативно-правових актів антикорупційного законодавства:

Конституція України

Кримінальний кодекс України (зі змініми та доповненнями)

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення” 

Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст. 1-212) (ст. 213-330)

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України»

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 01.01.2010 № 251-V

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією  від 01.01.2006 № 2476-ІV 

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 01.03.2010 N 252-V