У Деснянському басейновому управлінні водних ресурсів проводиться робота з питань запобігання та протидії корупції згідно вимог чинного законодавства України та Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції у Деснянському басейновому управлінні водних ресурсів на 2021 рік, затвердженого наказом Деснянського БУВР від 30.12.2020 № 157.

 

Планом заходів щодо запобігання та протидії корупції в Деснянському БУВР передбачено:

 • безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізація системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які прияють злочинним проявам і корупції;
 • ефективне та раціональне використання державного майна, безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету. Передача майна в оренду виключно в установленому законодавством порядку;
 • контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо укладання договорів, їх виконанням, з урахуванням вимог законодавства України у сфері публічних закупівель;
 • контроль за станом використання майна працівниками Деснянського БУВР з метою недопущення фактів отримання неправомірної вигоди;
 • ефективне використання бюджетних коштів;
 • реалізація комплексу заходів, спрямованих на недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості, дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни;
 • неухильне дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

 

З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів в Деснянському БУВР застосовуються санкції до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг.

На засіданнях колегій Деснянського БУВР періодично розглядаються питання дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами, стану роботи щодо реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» з метою поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність Деснянського БУВР.

Здійснюючи відкритість і прозорість у фінансовій діяльності Деснянське БУВР систематично висвітлює свою діяльність, пов’язану з використанням бюджетних коштів та роботою щодо запобігання службовим злочинам.

Деснянське БУВР співпрацює з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам та крадіжкам державного майна.

Наказом Деснянського БУВР від 05.01.2021 № 4 затверджено Антикорупційну програму Деснянського басейнового управління водних ресурсів на 2021-2022 роки. Керівники структурних підрозділів Деснянського БУВР, спеціалісти, працівники відділів та служб ознайомлені з такою Антикорупційною програмою.

Наказом Деснянського БУВР від 30.12.2020 № 157 затверджено План заходів щодо запобігання та протидії корупції у Деснянському БУВР на 2021 рік.

 

Перелік основних нормативно-правових актів антикорупційного законодавства:

 1. Міжнародні акти:
 1. Кодекси України:
 1. Закони України:
 1. Нормативно-правові акти Національного агентства з питань запобігання корупції: