І. Водні ресурси Чернігівської області

Чернігівська область характеризується розвиненою гідрографічною мережею, яка належить до басейнів великих річок Десна та Дніпро. Річки області відносяться до типу рівнинних і характеризуються вираженим весняним водопіллям, літньою і осінньою меженню. Тривалість водопілля на річках складає від декількох днів на малих річках, до 35-45 діб на великих. Середня швидкість течії річок становить 0,1-0,3 м/сек.

Річки мають змішаний тип живлення переважно атмосферний з помітною участю ґрунтових вод. В загальному об’ємі річкового стоку на долю снігового живлення приходиться біля 50 %, дощового – 30 %, підземного – 20 %.

Всього на території області протікає 1570 річок загальною довжиною 8369 км. Відповідно до класифікації річок України, це 2 великих річки – Дніпро (124 км) та Десна (505 км), 8 середніх – Сож, Трубіж, Супой, Удай, Судость, Сейм, Снов, Остер (загальна протяжність 723 км) та 1560 малих річок (загальна протяжність 7017 км). Серед малих річок 160 мають довжину більше 10 км. Більшість малих річок маловодні, а деякі з них влітку пересихають. Русла ряду річок виражені нечітко, тому часто зливаються з прилеглими болотами. Частина малих річок повністю або частково є магістральними каналами меліоративних систем і зарегульовані шлюзами-регуляторами.

Витоки таких великих та середніх річок як Дніпро, Десна, Сож, Судость та Сейм знаходяться на території сусідніх областей Російської Федерації і Республіки Бєларусь, тобто є транскордонними.

Територія області характеризується наявністю великої кількості заплавних озер. Майже всі вони знаходяться у річкових долинах – у заплавах річок та низьких надзаплавних терасах. Переважна більшість озер невеликі за площею водної поверхні – до 10 га. За попередніми даними, на території області розташовано 1324 озера загальною площею водного дзеркала 6524,6 га. З них 124 озера знаходиться у басейні р. Дніпро, загальною площею водного дзеркала 952,6 га та 1200 озер – у басейні р. Десна, загальною площею водного дзеркала 5572,0 га. Дані про озера Чернігівської області носять загальний характер і потребують уточнення, оскільки режим рівнів, а відповідно їх основні кількісні характеристики непостійні.

Для регулювання річкового стоку з метою його рівномірного розподілу у часі і просторі на території області функціонують штучні водойми – водосховища та ставки. В основному вони розміщені у південно-східних районах області (Варвинському, Ічнянському, Прилуцькому, Срібнянському, Талалаївському), для яких характерна яружно-балочна форма рельєфу. Для районів Поліської природно-кліматичної зони характерна велика кількість ставків-копаней, для районів Лісостепу – руслових ставків.

Станом на 01.01.2014 року у Чернігівській області налічується 24 водосховища, загальною площею водного дзеркала 2200,7 га і об’ємом 47,96 млн. м3 та 1839 ставків загальною площею водного дзеркала 8469,1 га, в яких зарегульовано 155,4 млн. м3 води.

Водні ресурси Чернігівської області
№ п/п
Показники
Одиниця виміру
Кількість
1
Великі річки
шт.
2
їх загальна довжина
км
629
2
Cередні річки
шт.
8
їх загальна довжина
км
723
3
Малі річки (всього)
шт.
1560
їх загальна довжина
км
7017
4
Малі річки (довжиною більше 10 км)
шт.
160
їх загальна довжина
км
3699
5
Малі річки (довжиною менше 10 км)
шт.
1400
їх загальна довжина
км
3318
6
Водосховища (водойми об’ємом більше 1 млн.м3)
шт.
24
площа водного дзеркала
га
2200,7
7
Ставки (площею більше 0,5 га)
шт.
1839
площа водного дзеркала
га
8469,1
8
Озера
шт.
1324
площа водного дзеркала
га
6524,6
9
Всього земель водного фонду (згідно державного земельного кадастру)
тис. га
198,43
в т.ч. під водними об’єктами
тис. га
68,01

II. Водні ресурси басейну р. Десна

Водозбірний басейн р.Десна за географічним положенням розташований на території України та Російської Федерації і складає 88,9 тис.км2. В межах території України басейн Десни займає площу 34,2 тис.км2 і, відповідно до адміністративно – територіального розподілу, займає 71 % Чернігівської, 45,6 % Сумської та 2,4 % Київської областей.

В басейні Десни в середній за водністю рік формується біля 22 % поверхневого стоку Дніпра і біля 15 % стоку усіх річок – його основних притоків.

Десна – лівобережна притока р. Дніпро першого порядку. Загальна довжина річки в межах України 575 км, з яких 70 км – протяжність по території Київської області, 468 км – по території Чернігівської області та 37 км – по кордону Чернігівської та Сумської областей.

До основних приток р. Десна відносяться середні річки Судость, Снов, Остер та Сейм.

Всього у басейні р. Десна в межах Чернігівської, Сумської та Київської областей протікає 1158 малих річок загальною довжиною 7065 км та налічується 1648 природних озер, площею водного дзеркала 6999,5 га і загальним об’ємом 139,47млн. м3.

У басейні р. Десна на даний час функціонує 26 водосховищ, загальною площею водного дзеркала 2392,6 га і загальним об’ємом 42,93 млн. м3 та 1831 ставок, сумарним об’ємом 129,9 млн. м3 і загальною площею водного дзеркала 9610,0 га.

Водні ресурси басейну р. Десна в межах України
Найменування показників Одиниці виміру Всього в тому числі
Чернігівська область
Сумська область
Київська область
Площа басейну р. Десна
тис. км2
34,2
22,7
10,8
0,7
Загальна протяжність річок
км
8426
5731
2484
211
в тому числі:
великі річки
км
575
505
37
70
середні річки
км
749
458
291
малі річки
км
7065
4768
2156
141
Кількість ставків площею > 0,5 га
шт.
1831
1054
757
20
млн. м3
129,9
78,6
50,9
0,4
Кількість водосховищ
шт.
26
6
20
млн. м3
42,9
10,7
32,2
Кількість озер
шт.
1648
1200
349
99
млн. м3
139,5
121,6
15,5
2,4

Участь Деснянського БУВР та водогосподарських організацій області по відновленню природних водних джерел(PDF)

Паспорт природного джерела “Приозерне” (PPS)

Природне джерело “Синій колодязь” (PPS)