Державний облік водокористування в зоні діяльності Деснянського БУВР

Відповідно до статті 25 Водного кодексу України, державний облік водокористування ведеться з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, про наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.

Організація ведення державного обліку водокористування здійснюється Держводагентством.

Державний облік водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) відповідно до Порядку ведення державного обліку водокористування.

Звіти подаються до Держводагентства через організації, що належать до сфери його  управління, за місцем здійснення водокористування.

До уваги водокористувачів!

При здачі звіту про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) водокористувачам необхідно представити наступні документи:

1.Дозвіл на спеціальне водокористування (первинним водокористувачам).

2.Дані первинного обліку водокористування.

3.Підприємства, які здійснюють скид зворотних (стічних) вод безпосередньо у поверхневі водні об’єкти, повинні надати:

— нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами;

— протоколи хімічних аналізів лабораторного дослідження якості стічних вод за звітний період (1 раз на квартал);

— виконати середньорічний аналіз порівняння фактичних концентрацій стічних вод із нормативами ГДС.

4.Підприємства, які передають зворотні (стічні) води на очистку іншим підприємствам повинні надати дані первинного обліку щодо якості переданих стічних вод з протоколами хімічних аналізів лабораторного дослідження якості стічних вод.

5.Підприємства, які передають воду вторинним водокористувачам повинні надати дані про об’єми використання води і скидів зворотних (стічних) вод в розрізі абонентів за звітний період.

При необхідності отримання консультацій і роз’яснень щодо заповнення звіту можна звернутись за адресою: м.Чернігів, пр-т Перемоги, 39А, або за телефоном (0462) 677-325 (відділ ведення водного кадастру та моніторингу вод Деснянського БУВР).

Використання водних ресурсів в 2019 році

Закачати Форму № 2ТП-водгосп (річна)