Моніторинг поверхневих вод р.Снов станом на 09.08.2018

З метою моніторингу поверхневих вод р.Снов лабораторією вод та ґрунтів Деснянського БУВР додатково 09.08.2018 відібрані проби води в чотирьох створах на території Семенівського, Сновського районів та біля  м.Сновськ.

У верхів’ї р.Снов біля с.Тимоновичі та с.Карповичі за результатами відбору проб зафіксовано перевищення допустимих концентрацій (ГДК) для водойм рибогосподарського призначення: по залізу загальному фактична концентрація 2,51-3,64 мг/дм3 при ГДК 0,1 мг/дм3; по ХСК – 52-80 мгО/дм3 при ГДК 50 мгО/дм3. Вміст розчиненого у воді кисню становить 0,40-1,25 мгО2/дм3, що значно нижче ГДК.

Нижче по течії в створі р.Снов біля м.Сновськ концентрації гідрохімічних показників  знаходяться в межах норм граничнодопустимих концентрацій для водойм рибогосподарського призначення.

В умовах гумідного клімату у верхів’ях річок, де вони протікають в болотному середовищі та в перших від поверхні водоносних горизонтах, що їх живлять, формуються води з високими концентраціями органічних речовин, які мають значні потенційні можливості накопичення заліза загального. Це явище зумовлено природною геохімічною обстановкою і не пов’язане з техногенним забрудненням водних об’єктів.

Тому зміни якісного стану води р.Снов пов’язані з природними метеорологічними факторами, які мають місце в липні-серпні: високі показники температури повітря та значні зливові опади. В зв’язку з цим спостерігається збільшення органічного забруднення, збільшення концентрації заліза загального та зниження вмісту розчиненого у воді кисню.

 

Моніторинг якісного стану вод Чернігівської області у липні 2018 року