Перелік пунктів моніторингу масивів поверхневих вод у частині проведення Деснянським БУВР вимірювання вмісту забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих вод транскордонних ділянках водотоків, визначених відповідно міждержавних угод про співробітництво транскордонних водних об'єктів

Ведення державного моніторингу поверхневих вод в зоні діяльності басейнового управління здійснює лабораторія моніторингу вод та ґрунтів Деснянського БУВР, яка має свідоцтво про визнання технічної компетентності №LB-08-20 від 18 березня 2020 р. чинне до 18 березня 2023 р.

Основні завдання і заходи
Основною метою та завданням лабораторії є здійснення контролю якості масивів поверхневих вод за хімічними та фізико-хімічними показниками відповідно до наказу Держводагентства України № 587 від 24.06.2020 «Про впровадження Порядку здійснення державного моніторингу вод», яким затверджено перелік пунктів моніторингу масивів поверхневих вод у частині проведення Держводагентством вимірювань вмісту забруднюючих речовин для визначення екологічного та хімічного станів масивів поверхневих вод.

Заходи:
Забезпечення щомісячного відбору проб поверхневої води по 28 гідрохімічним показникам на 8 транскордонних ділянках водотоків в 10 пунктах моніторингу річок: Дніпро, Сож, Десна, Ірпа, Ревна, Снова, Цата, Судость відповідно до міждержавних угод про співробітництво на транскордонних водних об’єктах.

2 пункти моніторингу у суббасейні Верхній Дніпро (на кордоні з Республікою Білорусь):

 • р. Дніпро, с Камянка Ріпкінського р-ну;
 • р. Сож с. Ст. Яриловичі Ріпкінського р-ну.

 

8 пункти моніторингу у суббасейні  Десна (на кордоні з Російською Федерацією):

 • р. Десна, с. Камінь, Н.-Сіверського р-ну;
 • р. Десна, с. Мурав’ї, Н. – Сіверського р-ну;
 • р. Ірпа, с. Городок, Семенівського р-ну;
 • р. Ревна, с. Семенівка, Семенівського р-ну;
 • р. Снов, с. Гірськ, Сновського р-ну;
 • р. Снов, с. Тимоновичі, Семенівського р-ну;
 • р. Цата, с. Клюси, Сновського р-ну;
 • р. Судость, с. Грем’яч, Н. – Сіверського р-ну.

ДЕРЖАВНИЙ МОНІТОРИНГ ЗА ЕВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ

З 2019 року в Україні запроваджено європейські підходи щодо здійснення моніторингу вод відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви.
Постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 758 затверджено новий Порядок здійснення державного моніторингу вод.

Порядком визначено чіткий розподіл обов’язків між суб’єктами моніторингу без дублювання повноважень, введено нові показники моніторингу, які в Україні до цього часу не вимірювались – пріоритетні, гідроморфологічні та біологічні.
Залежно від цілей та завдань державного моніторингу вод встановлюються такі процедури:
— процедура діагностичного моніторингу масивів поверхневих та підземних вод;
— процедура операційного моніторингу масивів поверхневих та підземних вод;
— процедура дослідницького моніторингу масивів поверхневих вод;
 З кінця І кварталу 2021 року лабораторія Деснянського БУВР готується до виконання «Програми ДІАГНОСТИЧНОГО моніторингу масивів поверхневих вод район річки Дніпро Суббасейни Верхнього Дніпра та річки Десна».

Заходи:
Забезпечення щомісячного відбору та доставки проб поверхневої води за європейськими стандартами та нормативами на визначення пріоритетних забруднюючих речовин, затверджених наказом Мінприроди від 06.02.2017 №45 для визначення хімічного стану масивів поверхневих вод в одну з чотирьох найсучасніших гідрохімічних лабораторій Держводагенства — у Лабораторію Північного регіону м. Вишгород.
Щомісячний відбір та логістика проб буде відбуватися на 10 ділянках водотоків в 12 пунктах моніторингу річок: Дніпро, Сож, Десна, Ревна, Снова, Цата, Судость, Білоус, Мена, Остер.

2 транскордонні пункти моніторингу у суббасейні Верхній Дніпро (на кордоні з Республікою Білорусь):

 • р. Дніпро, с Камянка Ріпкінського р-ну;
 • р. Сож с. Ст. Яриловичі Ріпкінського р-ну.

 

6 транскордонних пунктів моніторингу у суббасейні  Десна (на кордоні з Російською Федерацією):

 • р. Десна, с. Камінь, Н.-Сіверського р-ну;
 • р. Судость, с. Грем’яч, Н. – Сіверського р-ну;
 • р. Снов, с. Гірськ, Сновського р-ну;
 • р. Снов, с. Тимоновичі, Семенівського р-ну;
 • р. Ревна, с. Семенівка, Семенівського р-ну
 • р. Цата, с. Клюси, Сновського р-ну.

 

4 додаткові пункти моніторингу у суббасейні  Десна:

 • р. Десна, м. Чернігів;
 • р. Білоус, м. Чернігів;
 • р. Мена, м. Мена;
 • р. Остер, сел. Козелець.

Лабораторія Деснянського БУВР буде виконувати аналізи за фізико-хімічними показниками з 8 транскордонних пунктів моніторингу.
Відповідно до нових вимог Держводагентством здійснюється трансформація існуючої системи моніторингу з розподілом функцій між існуючими лабораторіями та уникнення їх дублювання.
Дані лабораторних досліджень по пунктах моніторингу масивів поверхневих вод в частині проведення Деснянським БУВР розміщені у відкритому доступі на он-лайн ресурсі Держводагенства «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України».

ПЛАТНІ ПОСЛУГИ
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1101 для підприємств-водокористувачів та орендарів ставків для рибогосподарських потреб лабораторія, на платній основі, проводить визначення показників якості поверхневих, підземних (ґрунтових), зворотних (дренажних, стічних) вод, вказаних в Сфері технічної компетенції лабораторії, згідно затверджених калькуляцій.