Оренда водних об’єктів

У відповідності до статті 51 Водного кодексу України у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт можуть надаватися водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), ставки, озера та замкнені природні водойми.

Водні об’єкти надаються у користування за договором оренди земель водного фонду на земельних торгах у комплексі із земельною ділянкою.

Типовий договір оренди водних об’єктів (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 № 420).

Надання водних об’єктів у користування на умовах оренди здійснюється за наявності паспорта водного об’єкта.

Порядок розроблення паспорта водного об’єкта (наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 18.03.2013 № 99)

Орендарі водного об’єкта зобов’язані передбачити місця для безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство тощо).

 

Звертаємо Вашу увагу, що з прийняттям Постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018 № 162, в Україні номери банківських рахунків формуються за стандартом IBAN та складають 29 літерно-цифрових символів.