Водогосподарсько-меліоративний комплекс

Одним із основних завдань Деснянського БУВР є здійснення експлуатації міжгосподарських державних меліоративних систем та окремих об`єктів їх інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності і знаходяться на балансі Деснянського БУВР.

Чернігівська область знаходиться на сьомому місці в Україні за кількістю меліорованих земель. В області побудовано 304 меліоративних системи (303 осушувальних та 1 зрошувальна). Всього в області 300,3 тис.га меліорованих земель, з них зрошуваних – 0,5 тис.га, осушуваних – 299,8 тис.га. В складі осушених площ   167,4 тис.га (56%) площі з закритим дренажем, 240,9 тис.га (80%) – з двохстороннім регулюванням.

Із загальної площі меліорованих земель сільгоспугіддя складають в середньому 90% (269,7 тис.га). Решту земель займають: ліси, чагарники, торфорозробки, порушені землі та ін.

Більше третини сільгоспугідь зайнято ріллею – 38%, під сіножаті використовується 34%, під пасовища – 26% сільгоспугідь. Інші землі займають 2% – це перелоги та багаторічні насадження.

Питома вага площ, що обслуговуються меліоративними системами, у загальній площі сільськогосподарських угідь області становить – 14,5%.

З метою забезпечення здійснення експлуатації міжгосподарських державних меліоративних систем та окремих об`єктів їх інженерної інфраструктури відповідно до «Статуту експлуатаційної служби з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об`єктами, що перебувають у державній власності», в області працює експлуатаційна служба, в складі якої 5 міжрайонних управлінь водного господарства, яким підпорядковано 17 експлуатаційних дільниць.

На балансі міжрайонних управлінь водного  господарства знаходиться: 3918,3 км відкритих каналів, в тому числі відрегульованих водоприймачів – 699,5 км; 2523 шт. гідротехнічних споруд, із них 1715 шт. шлюзів-регуляторів. Балансова вартість державних меліоративних фондів в 2017 році склала 229,4 млн.грн.

Ця технологічно-цілісна інженерна інфраструктура міжгосподарської мережі забезпечує своєчасне відведення паводкових і надлишкових вод та регулювання водно-повітряного режиму, що в свою чергу дозволяє своєчасно проводити сільськогосподарські роботи та не допускати підтоплення прилеглих до меліорованих земель населених пунктів.