Оренда водних об’єктів

Відповідно до ст. 51 Водного кодексу України у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт можуть надаватися водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), ставки, озера та замкнені природні водойми.
Водні об’єкти надаються у користування за договором оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом. Право оренди земельної ділянки під водним об’єктом поширюється на такий водний об’єкт.
Відповідно до п. 24 Перехідних положень та ст. 122 Земельного кодексу України, орендодавцями земель водного фонду на землях комунальної власності як у межах, так і за межами населених пунктів (крім випадків зазначених у п. 24 Перехідних положень), виступають органи місцевого самоврядування.
Надання водних об’єктів у користування на умовах оренди здійснюється за наявності паспорта водного об’єкта.
Водні об’єкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім випадків, визначених законом.
За користування водним об’єктом орендар зобов’язаний сплачувати орендну плату за водний об’єкт та орендну плату за земельну ділянку під таким водним об’єктом.
Передача орендарем права на оренду водного об’єкта іншим суб’єктам господарювання забороняється.
Користування водними об’єктами, наданими в оренду, здійснюється відповідно до вимог Водного кодексу України, Земельного кодексу України та інших законодавчих актів.
Надання частин рибогосподарських водних об’єктів, рибогосподарських технологічних водойм, акваторій (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України в користування для цілей аквакультури регулюються Законом України «Про аквакультуру».

Нормативні документи, що регламентують орендні відносини

Земельний кодекс України
Водний кодекс України
Закон України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 року
Закон України «Про аквакультуру» від 18 вересня 2012 року
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками» від 4 листопада 2020 року
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 № 572 «Про затвердження Типового договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом»
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 № 99 «Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об’єкта»
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.05.2013 № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти»