Семінар-навчання для водогосподарників Чернігівщини

За останні роки у нашій країні відбулися кардинальні зміни на шляху запровадження європейських стандартів у сфері управління водними ресурсами. За 2016-2018 роки водниками України спільно з європейськими партнерами проведено імплементацію законодавства до вимог і стандартів ЄС.

Це стало підґрунтям до практичних кроків з впровадження басейнового принципу управління водними ресурсами, а саме підготовки планів управління річковими басейнами.

Відповідно, наші фахівці слідкують за нововведеннями в галузі та постійно підвищують кваліфікацію, доповнюючи знання і регулярно обмінюючись ними з колегами.

З цією метою сьогодні, 21 травня, відбувся семінар-навчання для спеціалістів галузі всіх рівнів: від працівників експлуатаційних дільниць, фахівців міжрайонних управлінь до спеціалістів апарату та начальників відділів Деснянського БУВР. Серед гостей представники — Державної екологічної інспекції у Чернігівській області, проекту ЄС в Україні «Водна ініціатива плюс», члени басейнової ради Десни та верхнього Дніпра.

Спікери від управління освіжили та поповнили знання присутніх стосовно питань розробки елементів плану управління річковим басейном, перспектив здійснення державного моніторингу вод та механізму видачі дозволів на спецводокористування в режимі онлайн.

Запрошені фахівці — Оксана Коноваленко, представник проекту ЄС EUWI+ в Україні; Ганна Цвєткова — представник ВЕГО «Мама-86»; Катерина Полянська – представник Міжнародної благодійної організації Environment People Law (EPL)/Екологія — Право — Людина. Вони закцентували увагу присутніх на таких актуальних для сьогодення питаннях як аналіз антропогенних навантажень і визначення зон, які підлягають охороні при написанні планів управління річковим басейном, поділились досвідом з розробки пілотного проекту плану управління річкового басейну верхнього Дніпра.

Плануємо, що подібні семінари-навчання проводитимуться й надалі, адже від них залежить якість роботи водної галузі в нашому регіоні.