15 вересня світ та Україна відзначають Міжнародний день демократії. 

Демократія відноситься до основних і універсальних суспільних загальнолюдських цінностей. Вона є фундаментом для побудови принципів всіх провідних держав, співтовариств, союзів і федерацій. Механізми демократії засновані на вільному волевиявленні народу, неухильному дотриманні прав і свобод людини, а також тісно пов’язані із забезпеченням правопорядку, стабільності та цілісності її інститутів та її моделі.

У сучасному світі формування демократії неможливе без розвитку та становлення екологічних прав громадян, а також участі громадськості в процесах охорони довкілля. Адже лише спільними зусиллями громадян та самої держави можна забезпечити чисте середовище.

Гарантування забезпечення екологічних прав громадян є однією із складових демократичного суспільства. Ці права гарантовано та визначено як українським законодавством, так і міжнародними документами. Зокрема Конвенцією про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, яка підписана Україною ще в 1998 році. Конвенція визначає, що участь громадськості у процесі вирішення питань, що стосуються довкілля, доступ екологічної інформації та правосуддя з таких питань є одними з найважливіших умов формування демократії.